Valberedningen har nyckelroll

Det är dags att uppvärdera valberedningsarbetet i börsbolagen, menar Suzanne Sandler, styrelserådgivare, och Sophie Nachemson-Ekwall, forskare i bolagsstyrning.
I en debattartikel i Dagens Industri (2019-02-14) pekar de på att valberedningen har en nyckelroll i bolagsstyrningen. ”Ett professionellt styrelsearbete med engagerade och kunniga ledamöter bidrar till framgångsrikare företag och i förlängningen en positiv samhällsutveckling”, skriver de.
Inför stämmomodell
För att få valberedningar som både tillvaratar samtliga aktieägares intressen och är garanter för professionella och genomlysande beredningar av styrelseval, anser de att alla bolag bör införa stämmomodellen, vilket innebär att ledamöterna väljs direkt på årsstämman.
Dagens modell är föråldrad, anser debattörerna. De syftar på Q3-modellen, även kallad procedurmodellen, där valberedningen tillsätts på hösten och utses av de tre största aktieägarna.
Bör stå oberoende
– Minst en av valberedningsledamöterna ska stå helt oberoende i förhållande till de största ägarna, har specifik kompetens för uppdraget, väljas på stämman och därtill gärna fungerar som valberedningens ordförande, tycker de båda experterna.
De förutspår att det på vårens stämmor kommer att bli mycket tal om att styrelsearvodena måste höjas. Det kan säkert behövas i vissa bolag, menar de – men: ”en viktigare fråga för aktieägarna borde vara att besluta om att välja in (minst) en oberoende ledamot som inte representerar de större aktieägarna utan övriga aktieägare, att stämman säkerställer via valberedningsinstruktionen att valberedningen består av både kvinnor och män och att valberedningen tilldelas resurser i budgeten så att rätt förutsättningar finns för att kunna utöva och arvodera ett professionellt arbete. ”
Bilden: Sophie Nachemson-Ekwall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *