Välfärdens finansiering ödesfråga

Skatterna blev en debattfråga när framtidens finansiering av välfärden diskuterades på Välfärdsdagarna 2021.

Bägge sidor i de politiska blocken fanns företrädda. Ulla Andersson (V) ville höja skatterna och ”fördela resurserna bättre”, medan Jakob Forssmed (KD) ville se sänkta skatter. Detta kan ske bl.a. med ökad tillväxt och fler arbetade timmar, menade han.

Riksdagsledamoten Jakob Forssmed vill även se mer av förebyggande investeringar. Han tyckte att ”kvar-bo-principen” drivits för hårt gällande de äldre i samhället. En förändrad sjukvårdsorganisation är också nödvändig och kommer att kräva investeringar, menade kristdemokraten.

Framtida investeringar
Frågan föranleddes av moderator Beata Wickboms fråga om var stat, kommun och regioner kommer att behöva investera mest framöver.

Annika Wallenskog, SKR.

– Störst behov av investeringar finns inom äldreomsorgen, menade Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges kommuner och regioner, SKR. Hon pekade på att kommunerna nu bygger 125 äldreboenden runt om i landet men att det skulle behövas mellan 500 och 700!

Bättre villkor
Ulla Andersson (V), riksdagsledamot, höll med om att det är inom äldreomsorgen mer resurser måste satsas. Löner och arbetsvillkor måste höjas och de äldres förmågor måste kunna nyttjas bättre. Hon nämnde även klimatinvesteringar i till exempel järnvägar och bostäder.

Ulla Andersson (V).

– Det kommunala utjämningssystemet måste fördela bättre. Kommuner med höga skattesatser har redan i dag flest antal äldre så här måste staten ta ett större ansvar och investera mer, sa Ulla Andersson.

Digitaliseringen
Göran Hjelm, Kanslichef och chef, Finanspolitiska rådet, var ytterligare en av deltagarna. Övriga deltagare var Clas Olsson, Generaldirektör, Ekonomistyrningsverket, och Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Den sistnämnde pekade ut kostnadsdrivande politiska områden; försvaret, infrastrukturinvesteringar och just äldreomsorgen. De demografiska förändringarna är välkända och kommer både att kräva mer resurser men också smarta digitala lösningar.

Växande förväntningar
Även Clas Olsson förmedlar en insikt om att samhället står inför stora utmaningar i välfärdssektorn, framförallt när det gäller demografiska förändringar och växande förväntningar från medborgare gällande kommunal service.

Clas Olsson utsågs i september 2020 till särskild utredare för att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning (kommunallagen) är en bra grund för effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Tanken med utredningen är att ge kommuner och regioner förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ”ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning” i kommuner och regioner. Utredningen ska vara klar i september 2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *