”Valfriheten måste skrotas”

Lagen om valfrihetssystem (LOV) måste skrotas, anser Vänsterpartiet.
– Det är inte patienten som väljer, det är företagen, menar fyra V-debattörer som menar att tanken på en jämlik hälsa i dag får stå tillbaka  för den fria etableringsrätten.  

Det är vänsterpartisterna Karin Rågsjö (bilden), Jonas Lindberg, Eva Olofsson och Sara Svensson som i ett debattinlägg talar om ”allt mer aggressiva marknadskrafter – vårdmarknaden som äter sig in och fragmentiserar vården samt gör den än mer ojämlik och dyr.”

Reglera eller sparka ut
De skriver: Vi behöver inte en ännu mer privatiserad vård. Vi behöver en vård som håller ihop och är jämlik. Då måste de marknadskrafter som skor sig på våra gemensamma resurser regleras hårt samt i vissa fall helt sparkas ut från vår gemensamma välfärd.

Dessa ”krafter” lever inte upp till vad hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf anger: att den som har störst behov ska få vård först, menar vänsterpartisterna vidare.

Nationell strategi
De vill se en nationell strategi för tillräckligt många vårdplatser utifrån bland annat demografiska behov, krisberedskap och långsiktiga kompetensbehov.

– Det behövs en jämlik vård över landet. Om du till exempel får cancer ska du ha rätt till bästa möjliga vård oavsett var du bor och vem du är, avslutar politikerna.

Artikeln uppdateras. OFFENTLIGA AFFÄRER har sökt och söker riksdagsledamoten Karin Rågsjö för ytterligare kommentarer.

Debattartikeln var införd i Dagens Samhälle.

Om debattörerna:
Karin Rågsjö är riksdagsledamot och vårdpolitisk talesperson (V).
Jonas Lindberg är sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Region Stockholm.
Eva Olofsson är oppositionsråd (V) i Västra Götalandsregionen.
Sara Svensson är regionsråd (V) i Region Skåne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *