Välmatat på stödmyndighetens konferens

Den 1 december bjöd Upphandlingsmyndigheten in till konferens med de senaste nyheterna inom offentliga inköp. OFFENTLIGA AFFÄRERS utsände Gunnar Lyckhage var på plats för att referera.

Detta är ett sammandrag av Gunnar Lyckhages artikel. Hela referatet kommer att publiceras i nr 1 / 2018 av OFFENTLIGA AFFÄRER.
När Upphandlingsmyndigheten bjöd in till sin årliga konferens hade man denna gång valt att forma den som ett ”hörnprogram”. Lite som Hylands hörna eller Hellenius hörna, men nu hette den Jennys hörna. Jenny Engström höll tempot uppe hela dagen, i ett välmatat program, där föredrag och diskussioner avlöste varann i strid ström. Konferensen riktade sig till både beställare, leverantörer och inköpare och alla grupperna fanns representerade även på scenen.

En lång rad ämnen

Bland de ämnen som togs upp Offentliga inköp som främjar samhällsutveckling, Hot mot sunda offentliga affärer, Säkra den goda affären med avtalsförvaltning, Upphandling i praktiken – vägledning i kniviga frågor, GDPR: Vad är viktigast att tänka på i offentlig upphandling när det gäller den nya dataskyddsförordningen? ESPD: En vägledning för upphandlare och leverantörer, Arbetsrättsliga villkor: Exempel att lära av och Bättre upphandling med medborgaren i fokus.
Under dagen släpptes även myndighetens magasin, Trendens, som gör rikligt med nedslag ute i verkligheten, när man nu sammanfattar vad som har hänt på upphandlingsområdet under 2017.
Den viktigaste observationen, menade generaldirektor Inger Ek i sitt inledningsanförande, är att det fortfarande finns ett glapp mellan beslutsfattare och ansvariga för inköpsarbetet, och att detta glapp måste minska.

Göteborg tar strategiskt grepp
Om upphandlingen ska vara strategisk så måste politiker och beslutsfattare på hösta nivå vara inkluderade i processen. Detta illustrerades väl av diskussionen mellan Inger Ek och Henrik Karlsson, kring hur Göteborg nu väljer att ta ett strategiskt grepp kring stadens hela inköpsarbete. Man ska bygga upp en modern inköpsverksamhet, med utgångspunkt i fakta, beprövade arbetssätt, tvärfunktionalitet, helhetssyn, utvecklingsfokus, kompetens, medvetet beslutsfattande och en stark vilja att lyckas.
Stora delar av konferensen finns att se på YouTube. På Upphandlingsmyndighetens hemsida finns länkar till de olika inslagen. Där finns också möjlighet att ladda ner myndighetens nya tidning Trendens, både nummer ett och nummer två, som PDF. Nummer två kan även beställas som trycksak.
Gunnar Lyckhage
Bilden: Inger Ek och Henrik Karlsson. Foto: Upphandlingsmyndigheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.