Vanliga missar i anbuden

Knut Fahlén, konsult på Ekan Management berättar om vanliga fallgropar för företag som lämnar anbud i offentliga upphandlingar.

Västsvenska Handelskammaren i Göteborg arrangerar ett heldagsseminarium om offentlig upphandling för sina medlemmar den 28 november. Syftet är att deltagarna ska få lära sig mer om hur man går till väga vid anbudslämning. På programmet finns talare från ett flertal myndigheter, kommuner, universitet och näringsliv.

Knut Fahlén, ekonomie doktor och certifierad managementkonsult på Ekan, har engagerats att delta i en programpunkt på Västsveriges Upphandlingsdag 2011.

Vad kommer du att prata om?

– Jag kommer att medverka i ett föredrag som heter ”Så vinner jag affären”, med fokus på den praktiska ansatsen snarare än den juridiska. Frågor som hur företag kan arbeta proaktivt innan upphandlingar görs, hur de bör gå tillväga och vad de bör tänka på när de besvarar underlaget. Det är i dagsläget ganska enkelt för företag att svara på offentliga upphandlingar, men många går ändå miste om affären för att man begår enkla fel. Vi kommer att gå igenom några av de vanligaste fallgroparna som enkelt går att undvika, samt besvara frågor från publiken.   

Du nämner fallgropar. Vilka är det vanligaste?

– Tidspress. Att man underskattar tiden det tar att gör en upphandling, och att man under stress slarvar eller glömmer saker. Mitt bästa tips är att göra ett bra förarbete så slipper du problem vid utvärderingen, samt att svara på det som den upphandlande myndigheten frågar efter och inte det ni som företag kan och vill leverera.

– Ett annat vanligt problem är för låga priser. Prisdumpning kan ske för att utvärderingsmodellerna tillåter det. Men är det för billigt är det ofta inte den kvalitet eller service som man förväntar sig.  Detta kan leda till att upphandlingar får göras om och ett onödigt resursslöseri från såväl beställare som leverantör, och i slutändan ett slöseri av offentliga medel, säger Knut Fahlén.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *