Vanligt vatten i tanken

Ånga som utsläpp och rent vatten som råvara, det är vätgasbilen. Trots det drivs få fordon med vätgas. Orsaken är tekniska hinder, men även politik.
Det rapporterar Sveriges Natur och påpekar att med vätgas i tanken blir utsläppen från fordonen endast vattenånga. Gasen kan framställas ur vatten med hjälp av el. Det låter för bra för att vara sant och det är det delvis också.
Vätgas är nämligen relativt dyrt och energikrävande att framställa. Det kräver mycket el och verkningsgraden är inte den allra bästa. Man får alltså inte ut så mycket energi av all energi som går åt vid tillverkningen, skriver Allt om bilar.
”Önskvärt bränsle”
Det har talats om vätgasbilar länge. ”I visionerna om framtidens energisystem nämns ofta vätgasen som ett önskvärt bränsle.” Så skriver Energimyndigheten i en broschyr 2005. I dag, drygt tretton år senare, är vätgasen fortfarande önskvärd, men så mycket mer har inte hänt.
Om lösningarna med vätgas ska kunna bli billigare och konkurrenskraftiga krävs ytterligare satsningar på forskning och utveckling, framhåller Maria Grahn, forskare med inriktning på energisystem vid Chalmers tekniska högskola.
Vätgas-mackar i Norge
I Norge har man dock gått från ord till handling. Där storsatsar Uno-X på nya mackar för vätgas. Här tycks man se mer till fördelarna än till nackdelarna med vätgas i tanken. Som att man kommer längre med sin elbil på varje ”tankning” och att det går snabbare att tanka vätgas än att snabbladda ett batteri, enligt Allt om bilar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.