Vann avtal – inte nöjd

En leverantör som själv fått teckna ramavtal i en upphandling av park- och lekmaterial var så missnöjd att de ansökt om överprövning.

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling av Park- och lekmaterial för utomhusbruk. Hags Aneby, som tilldelats ramavtal i upphandlingen, har ansökt om överprövning.

Beställarna kan avropa på ramavtalet antingen genom rangordning eller förnyad konkurrensutsättning. Rangordningen är tänkt för beställningar av enstaka produkter och den förnyade konkurrensutsättningen vid anläggning av en helt ny lekplats och omfattande underhållsarbete.

SKL Kommentus förklarar modellen med att man försökt åstadkomma flexibilitet för beställarna, inom ramen för vad lagen om offentlig upphandling tillåter. Leverantören är negativ till modellen.

– Det krävs flexibilitet för att kommunerna ska kunna använda ramavtalet överhuvudtaget och det är synd att leverantören försöker sabotera detta genom att utnyttja överprövningsinstitutet, särskilt som leverantören själv har fått ramavtal, menar Pia Hedström, chefsjurist på SKI.

– Vi hoppas att förvaltningsrätten skyndsamt handlägger ärendet och att vi kan teckna ramavtal i början av 2013, säger Pia Hedström.

Källa: SKL Kommentus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *