Vann avtal med Pensionsmyndigheten

IT-konsultbolaget R2M har i konkurrens vunnit Pensionsmyndighetens upphandling kring att ersätta och implementera en ny integrationsplattform: Red Hat Fuse.
Det framgår av ett pressmeddelande. Den nya plattformen ska användas för myndighetens interna och externa informationsflöden. Parallellt med införandet har leverantören bistått Pensionsmyndigheten med att sätta upp en ICC-funktion, Integration Competence Center, som kommer att ta ett helhetsgrepp kring myndighetens integrationer.
Pensionsmyndigheten har sett det som önskvärt att modernisera den befintliga integrationsplattformen. Under 2013 genomfördes en öppen upphandling. R2M var det bolag som svarade upp mot myndighetens kompetenskrav.
– Den nya plattformen kommer att ge oss bättre kontroll och översikt över våra tjänster. I och med den nya lösningen får vi ett bättre abstraktionslager mellan våra system gör det lättare att styra trafik och förvalta systemlandskapet. Den nya lösningen ger oss också bättre statistik över hur våra tjänster används och vilken prestanda de levererar, säger Lena Mahlberg, chef för drift- och infrastrukturenheten på Pensionsmyndighetens IT-avdelning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *