Vann mål mot Konkurrensverket

Carina Färm, vd för Vafab Miljö Komunalförbund, är mycket nöjd efter en dom i förvaltningsrätten. Avfallsbolaget slipper betala tio miljoner kronor i böter och har inte gjort sig skyldiga till otillåten direktupphandling. 
Det slås fast i en dom, rapporterar Dagens Samhälle (2018-03-22). Den kan dock komma att överklagas till kammarrätten. Den förlorande parten, Konkurrensverket, har i skrivande stund inte bestämt sig om man ska överklaga, utan ska analysera domen först. Myndigheten vill därför inte kommentera utfallet i rätten.
Olika syn på intäkter
Parterna hade skilda meningar om den del av intäkterna som kommer från försäljning av återvunnet material och biogas från hushållsavfall. Konkurrensverket menar att man ska skilja på externa och interna intäkter. Men Enligt Carina Färm ingår det i bolagets uppdrag att återvinna och sälja material som samlas in.  Normalt ska alla tjänster upphandlas men det finns EU-undantag enligt de så kallade Teckal-kriterierna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.