Var femte äldre digitalt utestängd

Hela 20 procent av de äldre saknar helt apparater som gör internetanvändning möjlig. Omräknat till reala tal blir det minst 400 000 individer.
Det skriver tre forskare verksamma i projektet Ung teknik, äldres vardag: Domesticeringsforskning för digital policy. Artikeln är publicerad på DN Debatt 2017-10-02.
För dessa äldre som forskarna hänvisar till är livet som före datorn och internet, men med den stora skillnaden att det inte görs några telefonkataloger längre, och att det dessutom är svårt att per telefon informera sig om busstider eller om bankkontoret håller öppet.
De tre debattörerna menar att 20 procent sannolikt är en siffra i underkant, ”eftersom personer som saknar teknik är något mindre benägna än andra att delta i enkätundersökningar.”

Ny teknik inte billig
Skribenterna påpekar att det inte är billigt med digital teknik, vilket ibland glöms bort. ”Det är svårt att komma under en årskostnad på sju tusen kronor för ett hushåll med dator, internet och smarttelefon”, konstaterar de och fortsätter: ”Tekniken är inte heller enkel att hantera. Den som är välutbildad och har arbetat med datorer är gynnad. Likaså den som har familj och vänner som kan konsulteras för inköp, installation och problemlösning.
Forskarna pekar på att det under pensionsåren för de flesta sker ett resurstapp: inkomsterna tenderar att minska, de sociala nätverken att krympa. ”Med åren blir det därtill svårare att lära nytt. Och dagens digitala apparater är avsevärt mera krävande att bemästra än vad radion och teven var. Dessa kunde nästan alla använda, och de fungerade i tio, femton år. En surfplatta däremot kan vara svår att uppdatera och hålla funktionsduglig redan efter fem år.”

Förmågan är avgörande
Artikelförfattarna är övertygade om att medborgarnas förmåga att upprätthålla och utveckla sina digitala kompetenser är avgörande för huruvida digitaliseringens många goda möjligheter ska kunna realiseras. ”Frivilligorganisationernas arbete täcker inte på långt när behoven. Men med mera genomtänkta strategier från statsmakternas sida, som i högre grad också intresserar sig för teknikens användare, finns goda förutsättningar för framtida framgångsrika samarbeten”, avslutar de tre forskarna.

Fakta om skribenterna
Tobias Olsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet.
Ulli Samuelsson, lektor i pedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.
Dino Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet, Växjö.
Forskarna är verksamma i projektet ”Ung teknik, äldres vardag: Domesticeringsforskning för digital policy” som finansieras av Forte.
Läs hela artikeln via länken: http://www.dn.se/debatt/var-femte-aldre-stangs-ute-i-det-nya-digitala-samhallet/
Foto: Markbladet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.