Var finns de bästa jobben?

De kommande åren behöver drygt 150 personer dagligen rekryteras till anställning inom en svensk kommun. För att lyckas med det vill det till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Sveriges kommuner och landsting rekryterar över 40 000 medarbetare per år de närmaste åren. En gemensam marknadsföringssatsning har därför dragit igång för att nyansera bilden av jobben i sektorn, och av kommuner och landsting som arbetsgivare. Satsningen går under namnet Sveriges viktigaste jobb, och drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, de närmaste fyra åren.

Kommuner och landsting har de mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga medarbetarundersökning som beskriver hur det står till inom privat, statlig, landstings- och kommunal sektor.

Det skiljer inte mycket i medarbetarnöjdhet mellan anställda inom privat och offentlig sektor, men imagen är betydligt sämre i kommuner och landsting.

I Katrineholms kommun har man nyligen genomfört en så kallad Nöjd Medarbetar-undersökning som mäter resultatet i NMI (nöjd medarbetarindex). Målet var satt till att nå ett värde på NMI 68, vilket man också lyckades med.

Resultatet från undersökningen ska användas till att se hur kommunen som arbetsgivare kan bli bättre.

– Faktum är att alla frågeområden har ökat i 2011 års undersökning och det som ökat mest är ledarskap, vilket är glädjande då vi kan se att den satsning på ledarskapet som har pågått under flera år har gett resultat, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Ett utvecklingsområde är den fysiska arbetsmiljön i kommunen, men som arbetsgivare har vi blivit något bättre även där.

– Genom detta blir det tydligt att de bästa jobben finns just här – välkommen! säger Mattias Jansson, kommunchef som de närmaste åren behöver rekrytera många hundra medarbetare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *