Våra offentliga bolag måste styras professionellt

Det var ämnet för ett seminarium under förmiddagen där bland andra den tidigare VDn för Systembolaget, Anitra Steen, deltog.

Landets 2 200 offentligt ägda företag omsätter 500 miljarder kronor och svarar för viktiga funktioner inom välfärden. Dess ägare, landets 9,3 miljoner medborgare, förväntar sig att de styrs professionellt.

Samtidigt innebär hårdnande konkurrens, resursknapphet, krav på öppenhet och tillgänglighet samt ökade krav från politiskt håll att företagen står inför stora förändringsbehov.

Våra offentliga bolag är alldeles för viktiga för att inte styras professionellt. Dock finns tecken på att styrelsearbetet inte har hängt med i utvecklingen. Istället för med medborgarnas bästa för ögonen, sker arbetet inte sällan med politiska förtecken och bristande förutsättningar.

SKL Kommentus, Advokatsfirman Lindahl, Grant Thornton och Styrelseakademin hade bjudit in till samtal mellan ledande företrädare för akademi, näringsliv och offentliga bolagsstyrelser. På scenen fanns Anitra Steen, styrelseproffset Meg Tivéus, Christer Ridström, Styrelseakademien, Lars-Henrik Andersson, Advokatfirman Lindahl och Satish Sen, författare.

Flera viktiga frågor avhandlades såsom ansvarfrågor, ägardirektiv samt en lång diskussion kring hur rekryteringen till styrelser går till. Tillsättningen av styrelseledamöter omgärdas inte sällan av ett politiskt spel, där fördelningen av platser påverkas av hur de politiska mandaten för tillfället är fördelade.

Christer Ridström från Styrelseakademin påpekade att, för att skapa professionella styrelser, bör vi anstränga oss för att komma runt det politiska spelet vid tillsättning av ledamöter. Panelen var överens i frågan men förändring är inte alltid lätt att åstadkomma.

Den tidigare Stockholmspolitikern Mats Hult, i publiken, målade upp en bild av att de olika ledamotsuppdragen redan fördelas politiskt långt innan en eventuell valberedning får sitt formella uppdrag.

– Det är inte heller så att det kommunala bolagets styrelse sitter och funderar på vem som ska bli ny VD i bolaget – det har kommunpolitikerna redan beslutat, sa Mats Hult.

Men han mötte motstånd.
– Det var ett tag sedan Mats Hult var kommunpolitiker, sa Anitra Steen. Ägarförhållanden och styrning i offentliga bolag har professionaliserats mycket sedan dess.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *