Varannan svensk vill byta arbetsplats

Varannan svensk vill byta arbetsplats under 2022, visar en ny undersökning.
– Det är tråkigt att se och få bekräftat att det är så många som vill byta jobb just på grund av att de har en för stressig arbetsmiljö, uppger Maria Duni, Nordenchef på Personio, för OFFENTLIGA AFFÄRER.

Personio har undersökt hur anställda och HR-chefer på små och medelstora företag över hela Europa ser på arbetslivet två år efter att pandemin startade. Studien genomfördes i Sverige, Nederländerna, Italien, Tyskland, Spanien, Storbritannien och Irland, och totalt har över 5 000 personer deltagit. I Sverige deltog 500 anställda och 102 HR-chefer i studien. 

Maria Duni, Nordenchef Personio.

Det är rapporten “The Great Re-evaluation” som uppges visa att över 50 procent av svenskarna planerar att byta jobb inom det närmsta året. Studien visar att högre lön, mer uppskattning från sina chefer och bättre förmåner skulle kunna få dem att stanna kvar. Fler än var tredje anger stress på jobbet som en anledning att byta arbetsplats. När frågan ställdes till HR-cheferna så svarade 46 procent att de tror att fler medarbetare än vanligt kommer att lämna företaget inom ett år. 

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Maria Duni, Nordenchef på Personio.

Kan ni utläsa några skillnader mellan de olika länderna som ingår i undersökningen?
– Undersökningen visar att Sverige är det land där flest är benägna att byta jobb under det närmsta året. Över 50 procent av respondenterna i Sverige uppger att de vill se sig om efter nya möjligheter de kommande tolv månaderna, en siffra som i övriga länder ligger på 45 procent. 

Ingår anställda både i offentlig och privat sektor i undersökningen?
– Ja. 

Fler än var tredje anger stress på jobbet som en anledning att byta arbetsplats. Vet man om detta är en ökande trend?
– Då Sverige är en ny marknad för oss och inte varit med i våra tidigare undersökningar är det svårt att se om detta är en trend. Men tittar vi på generella siffror så kan vi se att det är en ökande trend där fler vill byta jobb just på grund av stress. Det är tråkigt att se och få bekräftat att det är så många som vill byta jobb just på grund av att de har en för stressig arbetsmiljö. Här är ett tydligt ledarskap jätteviktigt. Studien bekräftar uppskattning och erkännande av medarbetarna är viktiga faktorer för att de ska stanna kvar. Förhoppningsvis kommer detta att bli bättre nu efter pandemin när fler återvänder till kontoren. 

Vad finns i övrigt att säga om undersökningen?
– En sak som är intressant att lyfta fram är att många av studiens yngre respondenter (42 procent), i åldern 18-34, och som är i början av sin karriär upplever att deras karriär och utveckling har hållits tillbaka på grund av pandemin (jämfört med 23 procent av respondenterna i åldern 45-54). 60 procent menar att detta bland annat beror på att de har behövt jobba på distans. Detta är något som vi även kan se i de andra länderna som var en del i studien. 

– En annan sak som är lite förvånande är att över hälften, 60 procent, av de som deltog i undersökningen faktiskt har gått till sitt arbete under pandemin. Det är lätt att ha bilden av att alla har jobbat hemma eller flexibelt under de senaste två åren. 

Offentliganställd mer benägen
Huruvida man önskar byta jobb skiljer sig mellan både bransch och var i landet man är bosatt. Exempelvis visar studien att offentliganställda är mer benägna att byta, jämfört med de som arbetar i privat sektor. Av studiens respondenter säger 57 procent av de som bor i Östergötland att de kan tänka sig att söka sig någon annanstans, i förhållande till 45 procent av respondenterna i norra Sverige. 

I ett pressmeddelande som gått ut tidigare trycker Maria Duni på att HR-cheferna bör tänka bortom lönen när de vidtar åtgärder för att behålla sin personal.

– Att visa medarbetarna mer uppskattning och erkännande, bli mer tydlig, samt erbjuda fler utvecklingsmöjligheter är viktiga faktorer för att behålla nyckelpersoner, säger hon.

Hela 30 procent uppger i studien att de endast får återkoppling av sin chef vid medarbetarsamtal en gång per år.  Ser man till den informella feedbacken så uppger en dryg femtedel att de får det minst en gång i månaden. Dock uppger mellan 15-20 procent att de varken får informell eller formell återkoppling från sin chef. 

Om undersökningen
Läs mer om undersökningen här: https://www.personio.com/resources/hr-study-2022/

Om Personio 
Bolaget är ett People Operating System för små och medelstora företag. Kontor i München, Madrid, London, Dublin och Amsterdam.  Att göra HR-processerna så transparenta och effektiva som möjligt är företagets affärsidé, ”så att HR-avdelningen kan fokusera på det som betyder mest: människorna”. Företaget erbjuder en allt-i-ett mjukvara för HR som inkluderar mänskliga resurser, rekrytering och löner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *