Vårdapoteket vann första upphandlingen

Läkemedelsansvariga i landstingen runt om i landet väntar med spänning på resultaten från de första upphandlingarna av läkemedelsdistribution. Vårdapoteket vann den första upphandlingen, och det närmaste året väntar flera nya upphandlingar.

Vårdapoteket vann den gemensamma upphandlingen av distributionen av läkemedel till sjukhus i tre sydsvenska landsting. Därmed är apoteksmonopolet historia. De tre landstingen Kronoberg, Kalmar län och Blekinge valde att göra en gemensam upphandling.

− Vi beslutade att göra en gemensam upphandling eftersom vi alla tre låg i samma fas, vi är de första landstingen vars avtal med nuvarande Apoteket Farmaci löper ut, säger Magnus Munge, apotekare och ansvarig för upphandlingen hos Landstinget Kronoberg.

För att anpassa upphandlingen till de tre landstingens olika förutsättningar fick man hitta den minsta gemensamma nämnaren.
− Vi valde att skala bort så mycket som möjligt och beslutade i slutänden att uteslutande upphandla distribution och tillverkning av läkemedel.

Det som skalades bort från upphandlingen var framförallt kunskapstjänster såsom kvalitetsgranskning, arbete i läkemedelskommittéer, statistik och uppföljning.
− I och med avregleringen av apoteksmarknaden där flera aktörer driver öppenvårdsapotek, kändes det fel att köpa dessa tjänster från konsulter från enbart ett företag. Därför beslutade landstingen att ta över den verksamheten i egen regi, säger Magnus Munge.

Tre anbud

Upphandlingens två delar, läkemedelsförsörjning och tillverkning, fick totalt tre respektive två anbud. De övriga anbudslämnarna var Apoteket Farmaci samt KD Pharma. Magnus Munge är med facit i hand nöjd med upphandlingen.

− Med tanke på hur verksamheten ser ut var antalet anbud som vi kunde förvänta oss. Läkemedelstillverkningen är småskalig och kräver geografisk närhet. Att vi dessutom skalade bort många kringtjänster gjordes att flera leverantörer hade möjlighet att lämna anbud.

Avtalstiden löper på tre år med möjlig förlängning i ett plus ett år.

Vårdapoteket kommer att tillhandhålla samtliga läkemedel som de tre landstingen behöver. I de fall landstinget har gjort en upphandling direkt med läkemedelsföretaget så får Vårdapoteket avropa på det avtalet. Ungefär en tiondel av förbrukningen av läkemedel upphandlar landstingen direkt från läkemedelsföretagen. Men dessa läkemedel står för en stor del av de totala läkemedelskostnaderna.

En stor förbättring i samband med det nya avtalet gäller hur leverantören debiterar. Apotekens marginaler görs inte på läkemedel utan bara på distribution och kringtjänster. Tidigare har det debiterats i en för perioden avtalad summa, nu är debiteringen kopplad direkt till orderrader.
− Det innebär en betydligt enklare hantering för oss, säger Magnus Munge.

Först ut är Kronoberg
Vårdapoteket driver i dag 24 expeditionsapotek på sjukhus i södra och mellersta Sverige. Uppdraget i landstingen i Kronoberg, Kalmar och Blekinge är kopplat till de sju sjukhusen i Växjö, Ljungby, Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Karlskrona och Karlshamn. Först ut är Kronoberg den 1 januari, därefter kommer Kalmar den 1 mars och Blekinge den 1 april. Men redan nu har informationsarbetet påbörjats. Berörd personal på sjukhusapoteken är informerad om förändringen och erbjuden att inkomma med intresseanmälan att flytta över till Vårdapoteket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *