Värdefull kompetensutveckling för inköpare inom landsting

Landstingsnätverket för upphandlingsfrågor – Lf U – erbjuder inköpare och inköpschefer inom landsting en plattform för kompetensutveckling. LfU verkar för utveckling, samverkan och erfarenhetsutbyte inom upphandlingsområdet. Det uppnås på olika sätt, här kommer några exempel.
Årsmöte
I slutet av augusti hade LfU årsmöte med drygt 40 deltagande inköps- och enhetschefer från samtliga landsting/regioner. Årsmötet gav tillfälle till erfarenhetsutbyte inom flera aktuella frågor som till exempel kategoristyrning, leverantörsutveckling och de nya reglerna om direktupphandling. Agendan innehöll många intressanta ämnen som e-handel, kategoristyrning och kompetensutveckling. Eva Sveman informerade deltagarna om aktuellt inom upphandlingsjuridik. Det var stort engagemang i gruppdiskussioner om olika aktuella ämnen som till exempel de nya reglerna om direktupphandling, kategoristyrning och leverantörsutveckling.
Nordiskt nätverk
Styrelsen samverkar med inköpschefer inom hälsosektorn från Danmark, Norge och Island. Det finns många likheter mellan länderna och utbytet är givande. Vi jämför även priser på några förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården. Förra året bjöd Danske Regioner till möte i Köpenhamn. I oktober bjuder Lf U till Nordiskt Möte i Malmö.
Styrelse
Styrelsen består av nio inköpschefer. Louise Strand från Region Skåne är ordförande. Inköpscheferna från Stockholms läns landsting, Västragötalands regionen och Region Skåne är permanenta ledamöter i styrelsen. För att få representativitet från samtliga geografiska delar i styrelsen har landet delats in i 8 upphandlingsregioner. Styrelsen har en representant från varje upphandlingsregion enligt ett rullande schema med byte varannat år. Eva Sveman och Lena Jerreman från SKL deltar i styrelsens arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *