Vården värderas högst av välfärdsfrågorna

Den lokala skatten är dock inte särskilt viktig. SKTF har tillfrågat nästan 6 000 väljare om hur de ser på viktiga delar av välfärden inför valet.

Väljarna har fått ange hur viktiga de tycker att 15 olika välfärdstjänster är. Svaren har resulterat i tre riksrapporter, ”De viktigaste valen”. I den sista rapporten, som ännu inte är publicerad i media, ser man bland de kommunala frågorna att kärnfrågor som skola, äldreomsorg och barnomsorg men också kommunal ekonomi av de flesta anses som mycket eller ganska viktiga. På landstingssidan anser 99,5 procent att tillgången till akut sjukvård är mycket eller ganska viktig, därefter närsjukvården med motsvarande siffra 98,1 procent.

Minst viktiga bland de angivna svarsalternativen anses kulturfrågor och kommunal- och landstingsskattens storlek.

Vilka frågor man anser som viktiga i kommunvalen är ganska åldersrelaterat. Ju högre ålder desto viktigare är de flesta välfärdsfrågorna. Bland förstagångsväljarna är miljön och skolan viktigare än andra frågor.

Föräldralediga tycker mer än andra att det är mycket viktigt att sjukvårdsupplysningen via telefon och Internet fungerar bra.

De 6000 väljare som tillfrågats bor i Sveriges 22 större städer. Materialet är även nedbrutet på varje stad. Man kan säga att väljarna över landet är rätt ense i sina svar. Det är inte så stora variationer.

I särklass står dock vårdfrågorna: tillgång till akut sjukvård vid behov. Det anser hela 99,5 procent är ganska eller mycket viktigt. 96,8 procent tycker också att tillgång till specialistsjukvård är ganska eller mycket viktig och 98,1 procent svarar så när det gäller tillgång till närsjukvård vid behov.

Därefter kommer äldreomsorgen som 94,1 procent anser som mycket eller ganska viktig tätt följd av den kommunala ekonomin som 94 procent tycker är ganska eller mycket viktig. Därefter kommer skolan, som 93,4 procent svarar på samma sätt.

Minst viktig är kulturfrågorna som 62,6 procent anser vara ganska eller mycket viktiga. Överraskande nog anses inte storleken på kommun- och landstingsskatten som särskilt viktiga.

Några regionala variationer förekommer också:
a) skolan. Här svarar 71 procent i riket att frågan är mycket viktig, vilket 80 procent anser i Sundsvall men bara 67 procent i Linköping.
b) äldreomsorgen. 68 procent i riket tycker frågan är mycket viktig, jämfört med hela 79 procent i Sundsvall men bara 62 procent i Stockholm.
c) den kommunala ekonomin anser 58 procent av alla vara mycket viktig, att jämföra med 68 procent i Sundsvall men bara 52 procent i Växjö.

– Rapporten visar att det finns ett stort intresse för välfärdsfrågorna inför valet. Trots att politikerna pratar mycket skatter så är kommun- och landstingsskatten inte särskilt viktig för många. Politikerna kanske behöver uppmärksamma att så många tycker att tillgången till akut sjukvård och andra vårdfrågor är mycket viktiga liksom den kommunala ekonomin, säger Eva Nordmark, ordförande i Fackförbundet SKTF.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *