Vårdkrisen beror inte på resursbrist

Stockholms läns landsting har högst skatt och växande skatteintäkter. Därtill kommer regeringens kraftigt höjda statsbidrag. Problemet är inte brist på pengar, utan hur de används. Det menar Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms län.
Huvudproblemet är vårdens styrning, hävdar hon. I en debattartikel i Dagens Industri (2017-11-19) listar hon fem vanligt förekommande påståenden om sjukvården:
1: ”Sjukvården lider av resursbrist”. Fel, hävdar oppositionslandstingsrådet och pekar på att Stockholms läns landsting har högst skatt och växande skatteintäkter. Därtill kommer regeringens kraftigt höjda statsbidrag. Hon menar att problemet inte är brist på pengar, utan hur de används. ”En övertro på privatiseringar har gjort att skattemedlen slösats bort på mer än 35 kostnadsdrivande vårdmarknader och misslyckade upphandlingar såsom Nya Karolinska i Solna.”
Erika Ullberg tillbakavisar även påståenden som att ”det finns för lite utbildad personal” och att ”det behövs fler händer i vården”.
– I Stockholm finns oerhört många färdigutbildade sjuksköterskor att tillgå. Men dessa vill och orkar inte arbeta med rådande personalpolitik, scheman, löner och arbetsmiljö, hävdar Erika Ullberg.

Mer tid för patienten
Hon menar också att vårdpersonal ”är mer än ett par händer”.
– Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och specialister gör fantastiska insatser tack vare sin kunskap, sin hjärna och sitt hjärta. Det viktigaste för dem är inte sällskap av fler individer i så kallade serviceteam. De behöver minskad administrativ börda, närvarande ledarskap, bättre IT-system, ägarstyrning och samverkan så att de får mer tid för patienten.
Till sist påstår oppositionspolitikern att Stockholm sticker ut ”sett till dyra privatiseringar och höggradigt fragmentiserad sjukvård” jämfört med övriga landet.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.di.se/debatt/s-politiker-myt-att-vardkrisen-beror-pa-resursbrist/


DI kommenterar i ledare
Tidningen Dagens Industri kommenterar på ledarplats (2017-11-21) att det viktiga med Erika Ullbergs är att hon med sitt fokus distanserar sig från de två spår som helt har dominerat Socialdemokraternas sjukvårdsretorik. ”Det ena är att det är pengar som saknas i vården. Det är i en viktig del av den S-märkta skattepolitiken, att mer pengar behövs till skola, vård och omsorg. Underförstått drabbas dessa verksamheter om skatterna inte höjs. Detta bryter Erika Ullberg med.”
Hets mot vinst i välfärd
Det andra spåret är enligt DI ”den vänsterideologiska hetsen mot vinst i välfärden, som har drivit fram ett utredningsförslag som kommer att slå ut privata företag och därmed försämra vården – en idé som regeringen vill gå vidare med åtminstone när det gäller skola och omsorg.”
Tidningens ledarskribent Tobias Wikström menar att Socialdemokraterna har drivit frågan så hårt att det i stort sett endast är avgångna S-politiker som har vågat kritisera kampanjen. ”Tills Erika Ullberg tog till orda.” Läs hela ledaren via länken:
https://www.di.se/ledare/tobias-wikstrom-bra-att-s-toppen-bryter-jakten-pa-privata-foretag/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.