Vårdpersonal trivs bättre i företag än i landsting

 

Anställda trivs bättre i privata vårdföretag än i kommuner och landsting. Det visar Jobbhälsobarometern som genomförs av Svensk Företagshälsovård och Svenskt Kvalitetsindex. Fler privatanställda är nöjda med lönen och ledningens förmåga att utveckla verksamheten. Där är klyftan mellan privat och offentlig sektor som störst.

Personer som arbetar i vården är stolta och har hög motivation. 7 av 10 uppger att de är stolta att berätta för andra var de är anställda och 7 av 10 uppger att de känner sig motiverade i sitt arbete. Nästan alla, 9 av 10, tycker att de ser betydelsen av vad de gör i sitt arbete.

På frågan om hur väl ledningen i offentliga respektive privata vårdföretag utvecklar verksamheten svarar 5 av 10 anställda i privata vårdföretag att ledningens förmåga att utveckla och leda verksamheten är god. Bara 3 av 10 av de offentligt anställda anser att landstingets och kommunens förmåga att utveckla och leda verksamheten är lika god.

-Undersökningen visar att de privat anställda har större tilltro till sin ledning än vad offentligt anställda har. Det är ett gott betyg till vårdföretagens chefer, säger Hans Dahlgren, Näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.


Privatanställda mer nöjda

Privatanställda är också mer nöjda med sin lön än offentligt anställda. På frågan: ”Upplever du att lönen är bra i relation till vad du skulle kunna få på andra arbetsplatser?” uppger 51% av de privat anställda att de är nöjda, till skillnad från 27% bland de offentligt anställda. Detsamma gäller personalförmåner – 52% av de privat anställda är nöjda med förmånerna jämfört med offentligt anställdas 19%.

-Medarbetarna i privata företag är nöjdare på alla plan. Det kan bero på att konkurrensen i vården är starkare och att företagen nu erbjuder bättre villkor och högre löner för att locka rätt personal, säger Hans Dahlgren, Näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Privatanställda är också mer nöjda med sin lön än offentligt anställda. På frågan: ”Upplever du att lönen är bra i relation till vad du skulle kunna få på andra arbetsplatser?” uppger 51% av de privat anställda att de är nöjda, till skillnad från 27% bland de offentligt anställda. Detsamma gäller personalförmåner – 52% av de privat anställda är nöjda med förmånerna jämfört med offentligt anställdas 19%. – Medarbetarna i privata företag är nöjdare på alla plan. Det kan bero på att konkurrensen i vården är starkare och att företagen nu erbjuder bättre villkor och högre löner för att locka rätt personal, säger Hans Dahlgren, Näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *