”Vårdvalet har inte gynnat rika”

Nya siffror visar att vårdvalet inte missgynnat, utan i stället gynnat socioekonomiskt svaga grupper.
Dessa går betydligt oftare till vårdcentralen än de socioekonomiskt starkare grupperna och har i väsentlig grad ökat sina besök sedan vårdvalets införande. De starkare grupperna har i stället minskat sina besök. Det skriver Johan Ingerö, ansvarig för välfärdsfrågor på Timbro, och Monica Renstig, ekonomijournalist och författare, på DN Debatt (2018-08-15).
Debattörerna frågar sig:
– När vi nu studerat vårdvalet och antalet besök som görs av olika grupper måste vi även föra en diskussion om huruvida det är bra eller dåligt att gå ofta till doktorn. Är läkarbesök över huvud taget någonsin onödiga, som vi ofta för diskussionen i Sverige, eller är de mestadels legitima? Går vi för mycket till doktorn – eller rentav för lite?
Minst läkarbesök i Sverige
De konstaterar att sett ur ett internationellt perspektiv går svenskarna nästan minst till läkaren bland alla länder; bara i snitt 2,9 besök per invånare och år. Snittet för OECD-länderna är 6,9.
Rapportförfattarna menar också att det faktum att antalet besök i primärvården ökat, särskilt bland de mest utsatta grupperna, är en välkommen utveckling och något som bör uppmuntras.

Statistik för varje vårdcentral
De har tagit fram färsk statistik på hur många besök som görs på varje enskild vårdcentral i förhållande till antalet listade på just den vårdcentralen. Undersökningen har gjorts i de tre största regionerna/landstingen (Stockholm, Västra Götaland, Skåne), utifrån deras egna uppgifter.
Sammanfattningsvis visar deras granskning att i alla tre regionerna/landstingen gör de socioekonomiskt tyngre grupperna mellan 15 och 20 procent fler besök per listad än vad de mest gynnade grupperna gör.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.dn.se/debatt/vardvalet-har-inte-gynnat-rika-pa-fattigas-bekostnad/
Timbros rapport som citeras i DN-artikeln:
https://timbro.se/valfard/vem-gar-mest-till-huslakaren-fattiga-eller-rika/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *