Världsbanken ser stora brister på svensk arbetsmarknad

Sveriges avstånd till de länder i världen som har allra bäst företagsklimat ökar. Om Sverige ska stärka sin konkurrenskraft krävs fortsatta reformer på en rad områden. Det konstaterar Världsbanken idag i en ny rapport om det svenska företagsklimatet som regeringen beställt. De stora vinsterna finns framförallt att göra på arbetsmarknaden där vi ligger dåligt till i jämförelse med våra konkurrentländer.

– Världsbanken lyfter särskilt problemen med den tudelade arbetsmarknaden och att denna framförallt beror på de strikta anställningsreglerna för fast anställda, säger Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström i en kommentar.

– Världsbanken skickar en tydlig signal om behovet av att göra förändringar i arbetsrätten. Det måste bli enklare att anställa om vi vill få fler jobb.

En annan viktig poäng som Världsbanken gör är att även andra länder genomför förbättringar.

– Vi kan inte slå oss till ro. Vi måste fortsätta att genomföra reformer. När andra blir bättre så måste vi också förbättra oss.  

– Att ägarskatterna lyfts fram visar på att det finns ett behov av att fortsätta sänka skatter på företagande och jobb, säger Urban Bäckström.

Källa: Svenskt Näringsliv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *