Världsbanken slutar finansiera gas och olja

Världsbanken kommer att sluta finansiera investeringar i gas och olja efter 2019.
Det rapporterar Supermiljöbloggen, en oberoende miljövänlig instans (http://supermiljobloggen.se).
Världsbanken kommer dock att göra undantag för gasprojekt som ökar tillgången på elektricitet i de allra fattigaste länderna och som inte strider mot ländernas åtaganden i Parisavtalet. Man nämner inte något om kol i sitt besked och finansieringsstoppet gäller enbart för utvinning, inte för transport eller förädling av fossila bränslen.

”Ett viktigt steg”
– Men även med dessa invändningar bör beskedet ses som ett viktigt steg mot mindre fossilanvändning, menar Elias Rosell på Supermiljöbloggen, som också påpekar att Världsbanken är en stor finansiär av fossilutvinning. Exempelvis finansierade Världsbanken fossilutvinning med en miljard dollar år 2013, enligt organisationen Oil Change International.
Internationella finansieringsbolaget, som är en del av Världsbanken, ska starta världens största gröna fond för utvecklingsländer. Syftet är bland annat att finansiera klimatprojekt.
Dessa besked gavs på One Planet Summit, ett möte om hur arbetet med Parisavtalet ska gå vidare. Frankrikes president Emmanuel Macron tog initiativ till mötet som skedde på tvåårsdagen av Parisavtalet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.