Hett vatten fara på förskolor och äldre­boenden

En ettåring fick nyligen svåra brännskador i samband med blöjbyte på förskolan. Orsaken var hett kranvatten.

 

– Temperaturen ska begränsas till 38 grader om det finns särskilda risker för skador, säger Fredrik Runius, på Säker Vatteninstallation som ansvarar för branschregler och auktorisation av VVS-företag.

För varmvatten gäller två villkor. Dels ska utgående vatten från varmvattenberedare hålla lägst 55 och högst 60 grader för att stoppa tillväxt av legionellabakterier. Dels ska temperaturen vid tappstället kunna begränsas till 38 grader där det påkallas. Begränsningen ska inte kunna sättas ur spel av misstag.

– I miljöer med särskild risk, t ex vid tvättning av små barn, ska det inte gå att överskrida gränsen på 38 grader. I det här fallet har kravet inte uppfyllts, konstaterar Fredrik Runius.

Auktoriserade VVS-företag är skyldiga att följa branschreglerna. Men eftersom reglerna började gälla så sent som 2005 finns det många äldre installationer som saknar den här skyddsfunktionen. Därför finns goda skäl att låta ett auktoriserat VVS-företag kontrollera installationer och varmvattentemperaturer i lokaler där personer med särskilda behov vistas, som förskolor och äldreboenden.

Hett kranvatten är den vanligaste orsaken till brännskador. Om vattnet är 65 grader varmt, drabbas en vuxen person av tredje gradens brännskada på två sekunder. Små barn har tunnare hud och är därför känsligare. Det innebär att en vuxen person kan missbedöma om vattnet är lagom eller för hett för ett barn.

Den här texten visas när man klickar på artikeln!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *