Varnar för dyrare och sämre inköp

Birgitta Laurent, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv, varnar för dyrare och sämre offentliga inköp. Hårda sociala krav riskerar att stänga ute företag från att delta med anbud till offentlig sektor.

Regeringen föreslår tuffare sociala krav i samband med inköp i stat, kommuner och landsting. Svenskt Näringsliv ser flera problem med förslaget, enligt vad som rapporteras i organisationens nyhetsbrev (5/9 2016).
En svårighet är att upphandlande myndigheter får rätt att tolka och bedöma parternas avtalade kollektivavtal i syfte att förstå vilka krav de kan ställa. Förutom att ett sådant regelverk lämnar ett stort utrymme för godtycke, så leder lagstiftningen till ökad administration och mer krångel för såväl upphandlare som anbudsgivare, menar Svenskt Näringsliv.
I regeringspropositionen framgår det att leverantören kan krävas på villkor enligt kollektivavtal gällande lön, semester och arbetstid. Den upphandlande myndigheten ska också kunna ställa krav på försäkring och pension, vilket dock inte blir obligatoriskt.
Regeringen vill stoppa företag som inte ger sina anställda rimliga villkor, då de deltar i offentlig upphandling. Enligt Birgitta Laurent finns det inte några siffror som visar hur vanligt det är med till exempel lönedumping och illojal konkurrens i samband med upphandlingar. Hon anser att detta måste utredas närmare.
– Dessutom gör ökade krav det mindre attraktivt för små och medelstora företag att delta i upphandling, vilket försämrar konkurrensen, tillväxten av jobb och innovationsklimatet. Resultatet är dyrare och sämre upphandlingar, säger Birgitta Laurent i Nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.