Varnar för övertro på nationellt vårdsystem

Den 11 mars är det på dagen två år sedan WHO officiellt deklarerade covid-19 som en pandemi. Sedan dess har utvecklingen inom digital vård gått oerhört snabbt och i en patientnära inriktning. Men som vårdteknikleverantör ser vi med oro på den utveckling som nu sneglar alltmer mot en nationell plattform som enda svaret på en god och nära vård. Det framhåller Johan Gustafsson, vd och medgrundare av Visiba Care.

Johan Gustavsson. Foto: Anna Sigvardsson.

– En nationell lösning kan inte tillgodose specifika och regionala ­– och framför allt – patientnära behov. One-size-fits-all är inte framtiden! Låt regionerna fortsätta driva förändringsarbete i befintliga system och inte hämmas i sin utveckling, hävdar han i en debattartikel som kommer att publiceras i sin helhet i nr 1 av OFFENTLIGA AFFÄRER med utgivning i månadsskiftet mars/april 2022.

Förändring i befintliga system
En nationell lösning för vårdens digitalisering fyller en viktig funktion, men den kan inte själv tillgodose de lokala, specifika och regionala behov som finns runtom i landet. Därför är det viktigt att regionerna kan fortsätta driva förändringsarbete i befintliga system och inte hämmas i väntan på en sammanhållen nationell plattform.

Stimulera innovation
Vi vill slutligen uppmana de regionala beslutsfattarna att:

  1. Fortsätt verka för att stimulera innovation genom att uppmuntra och skapa förutsättningar för att sprida lokala och regionala framgångskoncept.
  2. Uppfinn inte hjulet på nytt, utan bygg vidare utifrån existerande system och lösningar. Ta vara på verksamheternas nytänkande, förändringstakt och förmåga att möta behoven där de uppstår. Det vore förödande att riva upp fungerande lösningar med rötterna.
  3. Tappa inte tempo. Det är lätt att tänka att vården under pandemin har ”tjänat in” utveckling och tillåta delar av verksamheten som rört sig framåt att stå still ett tag. Gör inte det!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *