Vårproposition med fokus på jobben

De offentliga finanserna väntas visa överskott redan i år. Därmed prioriterar regeringen ekonomiska insatser för att få fler i arbete.

Idag presenterar regeringen vårpropositionen för riksdagen, med förslag på ramar för statens budget. Prognoserna för de kommande åren visar hög tillväxt.

– I ett läge då många andra länder lider av åtstramningar och svaga ekonomier växer Sveriges ekonomi sig allt starkare. Det ska vi utnyttja för att se till att fler kommer i arbete och att satsningar på välfärden kan genomföras. Samtidigt är det viktigt att vi i en fortsatt osäker omvärld med hög skuldsättning och stora underskott ser till att bygga upp överskott så att vi kraftfullt kan hantera framtida kriser, skriver finansminister Anders Borg i ett pressmeddelande.

Fler i arbete och ökad tillväxt hos företagen ska åstadkommas genom ytterligare jobbskatteavdrag och höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt kombinerat med sänkt inkomstskatt för pensionärer och sänkt restaurangmoms.

Om det ekonomiska läget tillåter flaggar man även för skattesänkningar. Andra punkter som lyfts fram i vårpropositionen är att bygga ett robust finansiellt system.

– Sverige ska om det krävs för en trygg tillväxt kunna gå före andra länder i att säkra ett robust finansiellt system.

Även satsningar i utbildningssystemet nämns. De kritiska rösterna som hörts kommer från båda politiska blocken och man tycker att regeringen investerar för snålt i samhället och fokuserar för mycket på att få ner statsskulden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *