Västerås stad satsar på standard för hållbar IT

SIS nya standard ”Ledningssystem för hållbar IT” har nu sett dagens ljus. Standarden är ett ledningssystem för hur en organisation kan använda hållbar IT. Hållbar IT är en mycket viktig fråga i Västerås stad som varit delaktiga i arbetet med att ta fram standarden. Nu väntar utmaningen att föra in den, men först tar den plats på konferensen Smart Summit 2014 i november.
Vad är då hållbar IT? Hållbar IT är möjligheterna att förbättra miljön av IT och med IT. Med IT kan vi minska organisationens miljöpåverkan på många sätt: optimerad logistik, effektivare energistyrning och alternativa mötesformer är några exempel. Att hitta vinster av hållbar IT är egentligen lätt, säger Peter Mankenskiöld, ansvarig för arbetet inom hållbar IT vid Västerås stad.
– Kan du räkna hem en ekonomisk vinst kan du ofta hitta en vinst i frågor om socialt ansvarstagande och miljö, fortsätter Peter.
Vissa vinster syns direkt. Många organisationer övergår till e-faktura och autogiro och ser en tydlig positiv effekt på ekonomin. Den ekonomiska effekten följs av en hållbar effekt på miljön, en effekt som synliggörs genom standarden för hållbar IT.
Genom förändrade arbetssätt ger standarden organisationen möjlighet att förstå och följa upp hur de ekonomiska vinsterna också ger effekter på andra områden. Standarden ger förändrade arbetssätt som i sin tur ger vinster för ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande.
Strategiskt och långsiktigt arbete
För att se och räkna hem vinsterna med hållbar IT bör arbetet bedrivas strategiskt och långsiktigt. Vi måste tänka på att en ökad kostnad i en del av organisationen kan leda till stora besparingar i en annan. Och en åtgärd som minskar miljöpåverkan kan troligen räknas hem i det stora perspektivet, även om den på kort sikt ger mindre önskade ekonomiska effekter.
Mikael Lagergren, CIO i Västerås ser standarden som mycket viktig för framtiden och har nu påbörjat arbetet med att låta den ta plats i organisationen.
– I Västerås är symbiosen mellan människa och teknik i centrum, säger Mikael.
En drivande roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle
När arbetet med standarden inleddes 2010 var Västerås redan på gång med hållbarhetsfrågorna men att ta del av standardarbetet blev en självklar väg framåt. I området finns många företag som profilerar sig inom miljö och hållbarhet och kommunen har en drivande roll i att utveckla ett hållbart samhälle. En standard för hållbar IT är då ett stöd för att ha hållbarhetsfrågorna i bakhuvudet vid alla beslut om investeringar, styrande dokument eller budget.
Ett bra sätt att jobba vidare med frågorna om hållbar IT är att delta i konferensen Smart Summit 2014. Konferensen som äger rum 12-13 november i Västerås är årets händelse för dig som vill lära dig mer om hur ni använder er av ny och befintlig teknik för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Redan idag finns verktyg redo att användas av den som fattar beslut inom IT, hållbarhet och samhällsbyggnadsfrågor och på Smart Summit får ni veta mer om dem. Läs mer på www.smartsummit.se
Om standarden för hållbar IT
Standarden ger vägledning till organisationer att införa ett ledningssystem för hållbar IT, etablera, dokumentera, införa, underhålla och ständigt förbättra organisationens arbete inom hållbar IT. Standarden är avsedd att användas av alla organisationer, såväl de som ännu inte kommit igång med ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete som de som redan har ett befintligt miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001:2004. Vägledningen är relevant för alla organisationer oavsett storlek eller verksamhet. För mer information om standarden, besök: http://www.sis.se/ledningssystem/sis-tk-550
Åsa Bäcklin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *