Västlänken fortsatt omstridd

Arbetena med Västlänken rullar på. ”Med Västlänken får vi en ny järnvägsförbindelse för pendel- och regiontåg och tre nya stationer i Göteborg. Tågen kommer att kunna gå oftare, restiderna blir kortare och resenärerna kan nå fler platser utan att byta färdmedel.”
Det är Trafikverkets officiella bild, som de styrande i Göteborgs stad delar. Men projektet är kontroversiellt och protester i olika former har ägt rum.
Och nu hävdar Mats Lövgren, samordnare i Nätverket stoppa Västlänken nu att stadens styrande är passiva i Västlänksfrågan och låter Trafikverket ”göra lite som de vill”. Enligt Lövgren innebär detta att göteborgarna ”får märkbara försämringar i sin vardag, något att fundera över på valdagen den 9 september.” Anklagelsen framställs i en debattartikel i GP den 3 september 2018.

Olaglig direktupphandling?
Mats Lövgren hävdar också att Trafikverket gjorde en olaglig direktupphandling gällande arbeten åt Västlänken på Götatunneln. Ingen rättslig prövning är ännu genomförd men upphandlingen är anmäld till Förvaltningsrätten. Huruvida ärendet tas upp och vilket utslaget blir återstår att se.
Västlänken är ett stort projekt och Trafikverket har delat in arbetet i sex entreprenader. Fem av entreprenaderna utgår från en geografisk indelning av Västlänkens sträckning. Till det kommer en övergripande entreprenad för så kallade BEST-arbeten. BEST-arbeten står för arbete med bana, el, signal och tele.
Trafikverket håller inte med om att det blir försämringar utan har föga oväntat en annan uppfattning, vilket framgår av verkets webbplats:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/upphandlingvastlanken/
Mats Lövgrens debattartikel i GP:
http://www.gp.se/debatt/olaglig-upphandling-av-arbetena-i-g%C3%B6tatunneln-1.8029037
Bilden: byggvärlden.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *