Vem ansvarar för välfärdstekniken?

Vad händer när komplexa tekniklösningar inte fungerar, vem är då ansvarig?
– Vi behöver ett offentligt samtal om ansvarsfördelningen, menar Lars Liljedahl, Föreningen Sveriges socialchefer, och Lars Lundberg, IT & Telekomföretagen.
De menar att så länge ansvarsfrågan inte är löst finns det en stor risk att aktörerna skyller på varandra, om en incident skulle inträffa. Det skulle framför allt drabba individen, och i förlängningen även skada tilliten till välfärdstekniken.
Bakgrunden som de skissar är den demografiska utvecklingen, med en allt äldre befolkning som lever allt längre, och som innebär dramatiskt ökade krav på att samhället kan tillhandahålla en lätt tillgänglig välfärd med hög kvalitet.

Höjda skatter räcker inte

Samtidigt – konstaterar debattörerna – blir den redan i dag påtagliga bristen på personal med rätt kompetens allt större: ”Regeringens långtidsutredning visar att den ökade kostnaden för framtidens vård inte kan täckas av höjda skatter. Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterar i sin ekonomirapport från oktober 2017 att den ökade kostnaden kräver nya sätt att finansiera och arbeta effektivt i framtidens vård och omsorg.
För att klara dessa utmaningar behöver vi i ännu större utsträckning än i dag använda oss av teknik inom välfärden.”
Bjuder in till dialog
Liljedahl och Lundberg bjuder in till en dialog och riktar sig till SKL, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), Funktionsrätt Sverige och Myndigheten för delaktighet. Dessutom de ansvariga ministrarna Peter Eriksson, Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi.
– Vi måste gemensamt ta fram en grund för framtida riktlinjer! Om inte ansvarsfrågan utreds hindrar vi den nödvändiga utveckling som krävs för att Sverige ska bibehålla sin goda välfärd och den enskilda individens trygghet. Något som kraftigt kommer att påverka medborgarnas förutsättningar till god vård i framtiden, avslutar debattörerna.
Inlägget var infört på DN Debatt 2018-08-07:
https://www.dn.se/debatt/oklart-vem-som-ansvarar-for-tekniklosningar-i-valfarden/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *