Vem finns du till för?

Anna Ferneman, strateg inom hälsomanagement frågar sig vad det verkliga uppdraget är och varför vi existerar som verksamhet. ”Ibland upplever jag att vi glömmer bort varför vi egentligen är på arbetet.”

Organisationer kan ibland vara så otydliga att de helt glömmer bort kunden, beställaren. Företag ser inte helheten och har ingen aning om varken vision eller mål. Det finns en bra historia som levandegör detta: Två män blev frågade om deras likartade arbetssysslor. Den ena svarade ”jag lyfter sten”, den andra svarade ”jag bygger en katedral”.

Utan karta och kompass blir man lätt omsprungen.

Jag har tidigare skrivit två krönikor om mjuka värden i Offentliga Affärer. Första krönikan handlade om vikten av att vara medveten om både sig själv och sin omgivning för att kunna ta de rätta besluten. Andra krönikan handlade om våra hämmande rädslor, hur viktigt det är för organisationens utveckling att ha mod att våga utmana sina rädslor. Jag menar att det kan vara avgörande för en organisations framgång att tillit finns. Vi behöver de mjuka värdena som att våga utmana, medverka till utveckling och medvetet fatta beslut.

Men de hårda värdena behövs också. För utan mening eller mål blir tilliten, modet och medvetenheten inte till någon större nytta för organisationen. Lika illa blir det om man bara jobbar med de hårda värdena: uppdraget är tydligt, visionen finns på plats och alla ser sin del i helheten – men tilliten, medvetenheten och den positiva kulturen saknas.

Jag upplever att en hel del organisationer glömmer bort att koppla ihop de mjuka och hårda värdena i praktiken. De kan finnas snyggt formulerat på papper men de är okända för många och glöms bort i stressen, i vardagen och tappar sitt syfte. Syftet är att värdena ska bidra till att skapa en framgångsrik och hållbar organisation.

Hållbara organisationer ett begrepp som ofta används idag. Hur skapar man det i verkligheten och inte bara på pappret? Ett förslag kan vara att börja med två frågor:

1. Vad är vårt uppdrag?
2. Vad behöver vi för att klara uppdraget?

När frågorna är besvarade och förankrade så arbetar man på i den bestämda riktningen. Sedan gäller det att hålla frågorna och svaren levande varje dag, ända ner på gräsrotsnivå!
Så vem finns du till för? Finns du till för dem som vill få god avkastning på börsen, eller medborgarna, eller kanske samhället?

Anna Ferneman, strateg inom Betania HälsoManagement

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *