Vem ska styra över skogen?

OFFENTLIGA AFFÄRER deltog den 3 december 2020 på ett seminarium arrangerat av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) om den statliga Skogsutredningen.

Agneta Ögren, lagman, Umeå tingsrätt och särskilt utredare för den statliga Skogsutredningen 2019, presenterade de viktigaste förslagen. Ett förslag som är föga kontroversiellt är att markägaren ska få ersättning när fjällnära skog inte får avverkas. En frågeställning här som inte fick sitt svar under seminariet är om staten ska ersätta staten. Statliga Sveaskog är en stor aktör i sammanhanget.

Två stora ödesfrågor
Skogsutredningen 2019 lämnade den 30 november ett femtiotal förslag till regeringen för stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. Utredningens uppdrag har handlat om två av vår tids stora ödesfrågor, förlusten av biologisk mångfald och den mänskliga påverkan på klimatet, som möts i hur vi förvaltar skogen. Förslagen täcker särskilt de frågor som bedöms problematiska ur ett äganderättsperspektiv, framhåller utredarna.
– Vissa förslag kan hanteras var för sig men de flesta förslag har en nära koppling till varandra. Det är därför viktigt med en helhetssyn, enligt Agneta Ögren, särskild utredare för skogsutredningen 2019.

Kritiken mot utredningens förslag kom redan innan den lagts fram. OFFENTLIGA AFFÄRER intervjuade 2020-11-30 Linda Eriksson, skogsdirektör, Skogsindustrierna, som hävdade att utredningens förslag som helhet inte innebär att äganderätten stärks. (Se länk här nedan). Att stärka äganderätten var ett av de uttalade syftena med utredningsarbetet
Även Södra, som organiserar 53.000 skogsägare, tillhör kritikerna.

”Tvång och socialisering”
Marcus Svensson, Head of Public Affairs, Södra, gillar visserligen att utredarna pratar om frivillighet när det gäller att bevara naturvärden i skogen.
– Men först vill man ha ett rejält tvång. Detta blir det största socialiseringsprojektet i modern tid, dundrade han och tillade att det finns en djup oro kring detta bland Södras skogsägande medlemmar.
Enligt Marcus Svensson jobbar Södra redan nu med hållbarhet och att bevara naturvärden på frivillig grund.

Lars Hultkrantz, professor emeritus, Handelshögskolan vid Örebro universitet, började sitt inlägg med att ge beröm till utredningen som på kort tid gjort ett ”imponerande arbete”. Att bygga in frivillighet samt föreslå verktyget ”formellt skydd” i skogsnäringen var saker som han tycker är bra i utredningen.

”Totalöversyn behövs”
Peter Roberntz, senior rådgivare, skog, WWF, replikerade på Agneta Ögrens inlägg om att utredarna försökt se till helheten.
–Ja, utifrån de begränsade direktiven, menade han, men inte utanför de snäva ramarna. Peter Roberntz tycker att det behövs en totalöversyn av hela den svenska skogspolitiken. Förslagen om ersättning för fjällnära skog som inte för avverkas gjorde han tummen upp för.

Tommy Ek, biolog och utredningssekreterare vid Skogsutredningen, uppmanade alla berörda att se förslagen och det fortsatta arbetet som ”en resa”. Både han och Agneta Ögren efterlyste en konstruktiv dialog i det fortsatta arbetet.

Läs mer här. (SNS seminarier).

Läs regeringens pressmeddelande i samband med att betänkandet lades fram.

Här nedan tidigare artikel i OFFENTLIGA AFFÄRER med synpunkter från branschorganisation.

https://www.offentligaaffarer.se/2020/11/30/besvikelse-over-skogsutredningen/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *