Vem styr – du eller affärssystemet?

I ljuset av trender inom användning av nya affärssystem enligt plattformslogiken så beskrivs problem och utmaningar för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Offentlig sektor har en unik möjlighet att ta ledningen i teknikomställ- ningen. Ta del av de bästa råden för beställning av IT-system.
Johan Magnusson, Forskare Handelshögskolan, Göteborgs universitet samt Institutionen för
Tillämpad IT, Chalmers

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *