Vem tar över klubban efter Björn Bergström?

Sveriges Offentliga Inköpare får en ny ordförande på SOI:s årsdagar i Umeå 24-26 mars. Myndighetsuppdraget på Konkurrensverket låter sig inte förenas med ordförandeskapet i yrkes- och intresseorganisationen SOI. Vem som ersätter Bergström på ordförandeposten är i nuläget inte klart. SOI-dagarna närmar sig med stormsteg, med årsmöte och val av ny styrelse. I nuvarande styrelse finns flera tunga personer som är tänkbara som efterträdare till Björn Bergström. En är Eva-Lotta Löwstedt Lundell, till vardags VD på Sveriges Radios Förvaltnings AB.

Eva-Lotta uppger för Offentliga Affärer att hon och övriga styrelsen haft dialog med valberedningen beträffande efterträdare till Björn, men vill inte gå in mer i detalj kring vad som sagts. När det gäller SOI:s framtida roll hoppas hon att organisationen ska fortsätta att rikta fokus från det legala och juridiska och mot det mer inköps- och affärsmässiga. Detta kommer att bli en utmaning, när det nu ska införlivas nya direktiv i svensk rätt, som knappast kommer innebära de förenklingar som medlemmarna hoppats på. Kompetensutveckling, professionalism, en breddad yrkesroll samt spridande av kunskap och ökad kompetens är andra uppgifter som SOI har att förhålla sig till, enligt Eva-Lotta Löwstedt Lundell.

Många starka kandidater
Fler starka kandidater finns som varit med i föreningen en längre tid och har en grundmurad erfarenhet av både offentlig upphandling och organisationsarbetet.

Egil Nylén, upphandlingschef i Umeå, som kommer att ansvara SOI:s årsdagar och har en gedigen erfarenhet från en rad upphandlande instanser, är en av dessa. Han uppger dock för Offentliga Affärer att han sagt nej till ordförandeskapet.

Lill Sandberg, Sollentuna kommuns Upphandling och Inköp, har varit med under många år i branschen och arbetat med olika nätverk för offentliga inköpare. Hon är för närvarande sekreterare i SOI:s styrelse.

Kassören, Susanne Ekman på Inköp & upphandling, TioHundra AB i Norrtälje, besitter också en bred erfarenhet från upphandlingsvärlden.

Offentliga Affärer har även pratat med Madeleine Winbo, på Region Hallands Regionupphandling. Hon vill av respekt för valberedningens arbete inte kommentera vem som kan tänkas efterträda Björn Bergström som ny ordförande.

Mycket återstår att göra
Däremot har Madeleine Winbo klara uppfattningar om vilka frågor som en ny ordförande och styrelse bör driva framöver. Offentlig upphandling har hamnat alltmer i fokus och det återstår mycket att göra för en organisation som SOI. Hon pekar på kompetensen och stöttningen av de offentliga inköparna som två viktiga uppgifter. Dels handlar det om att att synliggöra inköparna genom utbildning, men även genom goda nätverk.

Fortfarande råder det missförstånd kring offentlig upphandling, så SOI har en roll när det gäller att sprida kunskap, låter Madeline Winbo förstå.

Valberedningen består av Lisbeth Johnson, upphandlingschef i Halmstads kommun och tidigare SOI-ordförande, Maria Gil, Sveriges Riksbank, samt Pia-Britt Hildebrand, Enhetschef på Upphandling och avtal i Landstinget Värmland.

Lisbeth Johnson låter via Offentliga Affärer hälsa att valberedningen arbetar för fullt.
– Vi kommer att presentera ett förslag som går ut tillsammans med övriga handlingar till årsmötet. De som står på omval är (därmed inte sagt att de tackat ja eller nej till det):
Egil Nylén, Madelene Winbo, Susanne Ekman, Tomas Karlsson och Eva-Lotta Löwstedt Lundell.  Övriga har ett år kvar på mandatperioden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *