Verktyg för visselblåsning

Visselblåsning innebär traditionellt att en anställd går till media med information om ett missförhållande i den egna organisationen. Ett visselblåsarsystem är ett verktyg utformat för att underlätta för den som vill uppmärksamma sådana omständigheter.  
Systemet samlar in och hjälper till vid hanteringen av anmälningar om missförhållanden i en verksamhet. Vanliga problem som kan uppmärksammas är mutbrott, bestickning, förskingring, arbetsmiljöbrott, diskriminering, miljöbrott och karteller.   Offentliga affärer har samtalat med Petter Tiger på Lantero, ett företag som erbjuder ett system för visselblåsning.
Även om ett visselblåsarsystem har som huvudsakligt syfte att fånga upp missförhållanden kopplade till lagbrott, är det också en naturlig kanal att fånga upp frågor om brott mot interna regler eller om allmänt olämpligt beteende. Slutsatsen behöver heller inte vara att någon ska straffas, utan kanske helt enkelt att organisationen bör bli tydligare med vad som gäller eller att man bör arbeta mer aktivt med företagskulturen.
– Tjänsten är lika naturlig i offentlig som privat sektor. Vi räknar med ett stort intresse i takt med att fler inser att lagstiftning är på väg. Att introducera ett visselblåsarsystem är ett sätt för arbetsgivare att skicka tydliga signaler om att man vill ta tag i problem i verksamheten, säger Petter Tiger.
I nr. 5 av OFFENTLIGA AFFÄRER 2014 publicerar vi en längre intervju med Petter Tiger, där han utvecklar argumenten varför man bör ha ett bra verktyg på plats när den nya lagstiftningen börjar gälla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *