"Vi sätter hårt mot hårt!"

– Vi sätter hårt mot hårt! Kombinationen kamp mot brottslighet och förebyggande arbete är det som krävs för att komma till rätta med den organiserade brottsligheten. Det sa justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i sitt inledande tal på Trygg & Säker i Malmö.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick en intervju med ministern efter hans anförande och efterföljande paneldebatt.
Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för att få bukt med den grova kriminaliteten och skapa ökad trygghet?
– Det är kombinationen av brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser. Om vi bara förebygger och inte får bort de grova kriminella så kommer de att sabotera det förebyggande arbetet. Och om vi missar de förebyggande och enbart arbetar brottsbekämpande så haltar det också.
Vad krävs för att få stopp på dödsskjutningarna?
– Dels det som jag tidigare nämnt, kombinationen förebyggande och brottsbekämpande, men också den skärpning av vapenlagarna som gör att de som har vapen på allmän plats nu kan häktas direkt och sitta inne i två år.
Har tilliten minskat i samhället?
– Tilliten är fortsatt stark, vi litar i grunden på varandra. Men det bygger på att stat, kommun och vi alla kan lösa de allvarliga problemen. Om den grova brottsligheten får bre ut sig så kan den bli systemhotande.
I sitt tal förklarade ministern att ingen tidigare regering har skärpt straffen så som den nuvarande. Det handlar om skärpta straff för narkotikabrott, grova vapenbrott och möjligheten att direkt häkta den som bär vapen på allmän plats, slog han fast.
– Förra året var det 28 personer som häktades för vapenbrott och i år är siffran 149, sa en stolt justitieminister!

Resurser till fler poliser
Han betonade att regeringen tillför resurser och utbildar dubbelt så många poliser som tidigare. Nu är det 11 000 sökande till ett tusental platser på polishögskolorna. Så många har aldrig tidigare sökt sig till polisyrket, menar Morgan Johansson. Målet är 10 000 fler anställda inom några år.
– Jag är en stark vän av övervakningskameror. Det får bort brottslighet och man kan i efterhand se vad som hände. Vi går fram med ny lagstiftning som ska förenkla detta, tillade justitie- och inrikesministern.

Även sociala insatser
Han tryckte på att den tuffa kampen mot brottsligheten också måste kombineras med sociala insatser i skola, på det sociala området, m.m. Dessutom: Den lägsta arbetslösheten på 17 år har också en förebyggande effekt, passade han på att inflika någon vecka före valet.
Ministern inledde med att prata om skogsbränderna och den civila beredskapen. Det finns en länk mellan den civila beredskapen i fredstid och den militära, sa han.
– I en tid av ökad osäkerhet och minskad trygghet är vår uppgift som beslutsfattare att avsätta tillräckliga resurser, göra det som krävs. Men vi kan inte fly in i en bubbla. Vi måste tillsammans och steg för steg göra det genom att bygga ett starkare samhälle, avslutade Morgan Johansson.

Paneldebatt
Direkt efter ministerns anförande hölls en paneldebatt. I den medverkade förutom ministern själv även Elin Richarz, specialist på krishantering och affärsområdesansvarig på Practise Risk. Dessutom: Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson (M), Andreas Schönström, kommunalråd (S), Malmö stad med beredningsansvar för trygghet, Heike Erkers, förbundsordförande på Akademikerförbundet SSR, och Erik Wennerström, generaldirektör, BRÅ.
Rubriken speglade den angelägna frågeställning som den namnkunniga panelen tog sig an: ”Nationell säkerhet – men hur?”
Heike Erkers, SSR, tryckte hårt på att samhällsbygget med sociala insatser är viktiga och avgörande komplement till fler poliser och hårdare tag mot kriminalitet och brottslighet.
”Glaset är halvtomt”
Hans Wallmark (M) fick frågan om vad han tyckte var det bästa som S-MP-regeringen gjort under mandatperioden. ”Det var en djäkla fråga” sa han med ett leende. Visst har en del gjorts, men inte tillräckligt, var hans budskap. Moderaten noterade att Morgan Johansson beskrev situationen som att glaset är halvfullt, medan hans uppgift som oppositionsföreträdare är att tala om att glaset är halvtomt…
Wallmark varnade också för att aningslöst dela vad som helst på sociala medier, här har alla ett medansvar för en god ton och ett gott samtalsklimat.
– Ni som delar inlägg från Sputnik och Russia Today kan komma fram hit efteråt så ska jag säga er några sanningens ord, sa Hans Wallmark.

Krisberedskap hos justitiedep
Morgan Johansson pläderade för att krisberedskapen i regeringskansliet ska fortsätta att ligga hos justitiedepartementet, inte statsrådsberedningen, vilket oppositionen föreslår.
– Under justitie finns viktiga myndigheter som MSB, Kustbevakningen och andra, betonade ministern.
Moderatorn önskade ett varv av inlägg från var och kring vad de helst ville fokusera på inom sitt specifika område för att öka tryggheten.

Socialtjänstlagen och PBL
Erik Wennerström, BRÅ, efterlyste större inslag av förebyggande insatser i socialtjänstlagen. Det kan ske i samband med att socialtjänstlagen ses över. Plan- och bygglagen (PBL) borde också i högre grad ta hänsyn till brottsförebyggande aspekter inför byggande.
Han pekade på att Sverige har en polis i världsklass men att vi enbart mäter uppklarning. Det man tappar då är de ingripande och brottsförebyggande verksamheterna.
– Det sker 1,3 miljoner ingripanden om året, de inger en sorts trygghet, oavsett om de leder till lagföring eller inte, betonade Erik Wennerström.
 
S har mer pengar än M
Morgan Johansson sade sig vara beredd på att titta närmare på PBL. Det som skiljer regering och oppositionen åt är pengar, inte bara synen på om glaset är halvfullt eller halvtomt. Det budgetunderskott som fanns när den S-ledda regeringen tog över är avbetat.
– Jag kommer alltid att ha mer pengar än vad du har, förklarade Morgan Johansson till Hans Wallmark (M). Han syftade då inte på egna pengar utan skattebetalarnas.
Elin Richarz, specialist på Practise Risk, undrade vad politikerna gör som ledare för att inge trygghet och framtidstro hos folket.

Kommuner kan förebygga
Andreas Schönström, Malmö stad, svarade med att han tycker att man ska ge kommunerna ett uttryckligt brottsförebyggande uppdrag. Han pekade på det framgångsrika arbete med gemensam tillsyn mot den svarta ekonomin som finns i Malmö. Flera instanser har ingått, bl.a. polis, tull, räddningstjänst, sociala myndigheter. Men det behövs ett liknande nationellt samarbete, menade han.
Heike Erkers ville värna socialtjänstlagen, ”samhällets sista skyddsnät”.
– Se till att det nätet är finmaskigt, inte grovmaskigt…
 
Fotonot: Huvudarrangörer av Trygg & Säker är Hexanova Media Group, Malmö stad och Securitas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *