”Viktiga medarbetare utvisas”

Utvisningsbesluten av arbetskraftsinvandrare har ökat dramatiskt de senare åren. Företag tappar viktiga medarbetare som de är beroende av samtidigt som Sveriges konkurrenskraft sätts på spel.
Det påpekar företrädare Svenskt Näringsliv, Almega, Stockholms Handelskammare och IT- och Telekomföretagen.
De hävdar att obetydliga avvikelser, som i dag automatiskt leder till avslag, står inte i proportion till konsekvenserna ett avslagsbeslut får för arbetskraftsinvandraren som tvingas att lämna landet. ”Migrationsverkets bedömningar i varje enskilt fall bör vara förenliga med proportionalitetsprincipen. I annat fall hotas legitimiteten för reglerna för arbetstillstånd”, skriver de fyra.
Tar inte hänsyn
År 2009 avslogs endast 0,8 procent av alla ansökningar om förlängning, år 2016 hade siffran stigit till 10 procent och under första halvåret 2017 ökat till hela 18 procent. ”Migrationsverket tar i dag inte hänsyn till faktorer som talar för att arbetsgivaren är seriös, arbetsgivarnas vilja att rätta till felet eller avvikelsens storlek”, menar författarna till debattartikeln i Dagens Samhälle.
Bakgrunden och en av de främsta orsakerna till den höjda avslagsfrekvensen är att riksdagen år 2014 klubbade igenom en ny bestämmelse i Utlänningslagen, med formuleringen att arbetstillstånd ska återkallas vid avvikelser från de utsatta villkoren. ”Det, i kombination med ett avgörande i Migrationsöverdomstolen, är upprinnelsen till Migrationsverkets strikta rättstillämpning”, konstaterar debattörerna.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/viktiga-medarbetare-utvisas-pa-grund-av-ett-ord-i-lagen-18148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *