Viktigt ha kunskap om nya EU-direktiv redan nu

De EU-direktiv som ska vara införlivade i svensk rätt under 2016 gör insteg i upphandlarnas och leverantörernas vardag redan nu.
Det konstaterar Catharina Piper och Johanna Näslund, partners på Advokatfirman Lindahl, i nr 5 av OFFENTLIGA AFFÄRER 2015. Om de nya direktiven inte är implementerade genom nya upphandlingslagar i april måste aktörerna som tillämpar lagstiftningen ändå ha kunskap om vilka regler i direktiven som skulle kunna ha så kallad direkt effekt, skriver advokaterna.
Principen om direkt effekt innebär att unionsrätten under vissa förutsättningar kan åberopas inför nationella myndigheter och domstolar i Sverige efter den 18 april, trots att lagarna kanske inte trätt i kraft.
Redan nu är det tydligt att domstolarna tar intryck av de nya reglerna i direktiven och gör en så kallad direktivkonform tolkning i domar, konstaterar advokaterna och ger exempel.
Läs mer i deras informativa artikel nr 5 av OFFENTLIGA AFFÄRER!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *