”Viktigt ta reda på vad som hänt”

Regeringen har i det dolda använt biståndspengar till kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd.
Det rapporterar DN och flera andra medier. En stiftelse har fått miljoner kronor ur biståndsbudgeten, pengar som UD därefter använt till att betala restaurangbesök, hotell och flygbiljetter till 27 FN-ambassadörer vilka ska rösta om Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd.
Förutom flygbiljetter och vistelse i Sverige ordnades också en mottagning på Kungliga slottet med Kronprinsessan Victoria och prins Daniel närvarande. Bjudresan ägde rum i augusti 2015 och det uttalade syftet var att vid ett seminarium ta upp frågor om klimat och hållbarhet med FN-ambassadörerna.
I ett uttalande i Sveriges Radio förklarade företrädare för regeringen att FN-ambassadörerna kom från länder som är så fattiga att de själva inte kan bekosta en resa till Sverige. Även Helena Sundén, generalsekreterare vid Institutet mot Mutor (IMM), var intervjuad. OFENTLIGA AFFÄRER tog kontakt med henne och ställde några frågor.
Helena Sunden bred klar
Jag uppfattade det som att du välkomnar en granskning när du uttalade dig i Sveriges Radio tidigare. Stämmer det?
– Det är viktigt att ta reda på vad som hänt. Transparensen är korruptionens största fiende och framkommer information om att frågor hanterats på ett sätt där information inte förmedlats är det naturligt att utreda ordentligt. Bara risken att allmänheten kan uppfatta att något skett i syfte att påverka någons beslutsfattande är i sig illa nog och då är det viktigt att ta reda på och tala om vad som hänt.
Om det är så att det uttalade syftet är att värva röster till Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd, är då flygbiljetterna, resorna, hotellövernattningarna, m.m., att betrakta som bestickning, eller försök därtill?
– Skulle det vara så att syftet med att bjuda in specifika parter vore att påverka dessa i deras tjänsteutövning är det tveksamt utifrån korruptionsaspekten. Huruvida det i ett specifikt fall rör sig om givande av muta (bestickning fasades ut ur lagen 2012) eller inte är en bedömning som görs av åklagarna på riksenheten mot korruption.
Vad kan/vill du i övrigt säga om detta?
– När det gäller aktuella frågor inom hållbarhetsområdet som FNs globala mål för hållbar utveckling och Sveriges efterlevnad av dessa så är frågor om miljö och mänskliga rättigheter självklart viktiga, men vi får inte glömma att korruptionsaspekten är överordnad alla andra hållbarhetsfrågor på så sätt att om vi inte har koll på hur pengarna används så riskerar de att försvinna rakt ned i ett svart hål.
Bilden: Helena Sundén, generalsekreterare, Institutet mot mutor (IMM). Foto: IMM.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *