Vilka förmågor behöver din organisation utveckla för att lyckas med digitaliseringen? 

Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av det offentliga Sverige. En av insatserna är Expertgruppen för digitala investeringar som sedan mitten av 2017 har i uppdrag att stödja myndigheter som avser att göra större digitala verksamhetsinvesteringar. En medveten styrning och ledningens engagemang är avgörande för att lyckas driva framgångsrika initiativ. Vilka utmaningar och möjligheter finns det och hur lyckas vi i praktiken? Vilka förmågor behöver organisationer utveckla för att klara omvärldsförändringar? Expertgruppens tidigare kanslichef delar under detta pass med sig av spaningar och erfarenheter från arbetet med att stötta myndigheter i större digitaliseringsprojekt. From 1 september 2018 övergår Expertgruppens uppdrag till den nya myndigheten för digital förvaltning (DIGG).
Katarina von Goës, Chef för Samordnade tjänster på Arbetsförmedlingen, Tidigare Kanslichef i Expertgruppen för digitala investeringar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.