Vilka möjligheter finns det att förbättra styrningen av offentlig verksamhet?

Sverige har genomfört en mängd privatiseringar av offentlig verksamhet. Det har också funnits en strävan i offentlig verksamhet att effektivisera med näringslivsinspirerade styrningsidéer, så kallad new public management (NPM). Vad har dessa förändringar inneburit i praktiken? Vad har effekterna blivit av privatiseringarna? Utifrån rapporten ”Dags för omprövning” som Per Molander skrivit och Expertgruppen för studier i Offentlig ekonomi (ESO) publicerat diskuterar han erfarenheterna av de senaste decenniernas förändringar av offentlig verksamhet.
Per Molander, Tekn. dr. Tidigare generaldirektör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.