Vilken framtid har välfärdssamhället i en digitaliserad värld?

I en allt högre takt ökar medborgarnas förväntningar på vad välfärdsstaten ska erbjuda i en digital värld – inom allt från e-förvaltning och service till smarta städer och förnyade demokratiska processer. Kommer välfärdsstaten att kunna anpassa sig till förväntningarna, eller utmanas den i sina grundvalar av nya digitala alternativ?
Mats Lewan, futurist, journalist och forskningsanalytiker

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.