Vilket ledarskap krävs i en hierarkiskt organiserad offentlig verksamhet?

En övervägande majoritet av alla yrkesverksamma är anställda i organisationer som är strukturerade hierarkiskt. För att verksamheters och anställdas fulla potential skall kunna tas tillvara. Vad säger forskningen om hur man leder och tar vara på de personella resurserna på bästa möjliga sätt?
Medverkande: Ulf Lindberg, CEO Enhancer
Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.