Vill åsidosätta LOU

Två toppolitiker i Region Skåne vill att regionen ska få kunna kringgå LOU och direktupphandla vård som drabbats värst av pandemin.
– Patienterna ska inte behöva inte vänta på att få vård. Men lagen står i vägen, hävdar de. OFFENTLIGA AFFÄRER tog kontakt.

Den 9 juni skickade de öppet brev till Lena Hallengren (S), socialminister, där de begär att regeringen ”agerar mycket snabbt” för att:

  • dels tillfälligt åsidosätta lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • dels möjliggöra direktupphandlingar av den vård som drabbats hårdast av pandemin.

Det är Gilbert Tribo, regionråd (L), och ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, samt Anna Mannfalk (bilden förstasidan), regionråd (M) och vice ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.

Gilbert Tribo, regionråd (L).

”Allvarligt läge”
De hävdar att situationen är allvarlig och nämner att de upphandlingar som lagts ut har svarstider på ett år. Driftsättning ännu längre.

Politikerna skriver: ”Så kan vi inte ha det. Vi har pratat med alla möjliga privata vårdgivare runt om i Skåne och Sverige, till och med Danmark. Därför vet vi att många av dessa har kapacitet att hjälpa till att beta av den topp som vårdskulden utgör. Den motsvarar inte de ordinarie antal patienter som Region Skåne själv måste ha en organisation för under åren.” 

OFFENTLIGA AFFÄRER har via e-post fått ett gemensamt svar från regionråden Gilbert Tribo (L) och Anna Mannfalk (M).

Tror ni att regeringen har möjlighet/rätt att ge undantag från LOU i rådande läge?

– Vårt främsta bekymmer är att många skåningar står och väntar på vård. Vi har en mängd privata vårdgivare som kan vara behjälpliga i att undanröja vårdköerna, men för att Region Skåne ska kunna direkt anvisa patienter dit måste det föregås av en större upphandling. Vi kan inte direktupphandla över ett prisbasbelopp om 600 000 kronor, vilket motsvarar kanske ett tiotal mindre operationer på sin höjd. Det hjälper inte mycket på 15-17000 väntande.

”En nationell fråga”
– Vi gör bedömningen att det är en nationell fråga som måste hanteras ur ett lagstiftande perspektiv. Där fyller riksdagen och regeringen en stor roll och vår förhoppning är att om regeringen uppmärksammas kring frågan, så kan de snabbt lägga fram en proposition som just går hand i hand med detta. Patienterna ska inte behöva vänta för länge på sin vård och därför har vi valt att uppmärksamma statsrådet och sätta tryck i frågan.

Vad händer om ni inte får regeringens ”välsignelse” att åsidosätta LOU? Kommer ni ändå att direktupphandla vård?

– Nej. Det kommer innebära sannolikt mängder med överklaganden som i sin tur resulterar i slöseri med skattemedel. Våra skattemedel ska gå till vård och inte skadestånd. Det vill varken vi eller skåningarna ha och därför vill vi få klartecken från staten i denna fråga. Byråkratin måste temporärt undanröjas när vi befinner oss i en utsatt situation.

”Nyttja vårdgarantin”
– Däremot kan vi uppmana skåningarna att aktivt nyttja vårdgarantin. Det finns möjligheter att begära att få sin vård någon annanstans, till och med i Danmark till exempel. Region Skåne har ett antal vårdgarantiavtal med privata aktörer och man kan också skicka patienter till andra regioner som har ledig kapacitet. Men då kan det ju bli lite restid. Där vi har avtal bekostas resorna.

– Vi har krävt att man ska redovisa på 1177 hur kö-läget ser ut på sjukhusens olika vårdområden så att patienterna enkelt kan göra en egen bedömning om man vill vänta eller direkt begära att få vården snabbare lite längre bort.

Så långt svaret från regionråden Gilbert Tribo (L) och Anna Mannfalk (M) på OFFENTLIGA AFFÄRERS frågor.

Debattartikeln var införd i Dagens Samhälle 2021-06-14.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *