Vill avskaffa alkoholmonopolet

Alkoholmarknaden bör öppnas för konkurrens där privata alkoholbutiker ges möjlighet att sälja alkohol på samma sätt som Systembolaget. Försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker bör också vara ett utredningsalternativ.
Målet bör vara att ta fram ett nytt regelverk som i praktiken kan styra svenskarnas alkoholkonsumtion och ger staten kontroll över marknaden. Det anser nationalekonomen David Sundén.
Ny ESO-rapport
– I en ny ESO-rapport presenterad den 26 mars 2019 analyserar jag hur stora kostnaderna är och vem som drabbas. I rapporten bedömer jag även om politiken inom områdena når sina mål och om åtgärderna är effektiva. Analysen leder till ett flertal nya lärdomar och förslag på hur regelverken för alkohol, tobak och spel bör ändras, framhåller David Sundén.
Nationalekonomen lägger också fram sina tankar på DN debatt 26/3 2019. Han pekar på att alkoholpolitiken inte har varit lika framgångsrik som tobakspolitiken: ”Konsumtionen har inte minskat och konsumenterna betalar inte för alla kostnader som drabbar samhället. Orsaken är att alkoholpolitikens viktigaste verktyg för att nå målen, alkoholskatten och alkoholmonopolet, är uttömda”, konstaterar debattören.
Smuggling och egentillverkning
– Konsekvensen av alkoholpolitikens dåliga styrförmåga är att 20 procent av svenskarnas alkoholkonsumtion kommer från smuggling, egeninförsel eller egentillverkning som inte beskattas i Sverige, framhåller Sundén.
Han menar vidare att denna bristande statliga kontroll över marknaden är långt större än vad som gällde på spelmarknaden när den började kallas en ”vilda-västernmarknad”, vilket medförde att marknaden omreglerades.
– Den högre alkoholkonsumtionen i andra europeiska länder förklaras av lägre priser, inte av att det finns ett svenskt alkoholmonopol, tillägger nationalekonomen.
 

0 thoughts on “Vill avskaffa alkoholmonopolet

  1. Och avregleringen av spelmarknaden har varit en framgång? Finns det anledning att tro att friare alkoholförsäljning skulle lyckas bättre än den fria spelmarknaden har lyckats?
    Visst sätter internationell konkurrens gränser för hur mycket svensk lagstiftning kan avvika från andra länders. Men att ge upp våra ambitioner och kapitulera för det internationella spel- eller alkoholkapitalet kan inte vara rätt väg. Vi bör behålla vår restriktiva politik och i stället arbeta för att få andra länder att skärpa sin lagstiftning. Under tiden får vi använda tull och polis för att begränsa den illegala alkoholhanteringen.
    Och om det är prisnivån som är det viktiga, inte monopolet, varför skulle då den illegala hanteringen minska om priserna var fortsatt höga, men alkohol fanns i fler butiker?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.