Vill bötfälla Luleå kommun

Konkurrensverket anser att Luleå kommun ska betala 100 000 kronor i böter eftersom kommunen har förlängt ett IT-avtal utan att först ha konkurrensutsatt inköpet genom annonsering.

Pressmeddelande

Det kräver Konkurrensverket i en ansökan till förvaltningsrätten.

Luleå kommun har sedan 2006 haft avtal med ett IT-företag gällande licenser till programvara. Avtalet löpte ut den 31 december 2010 och innehöll inte några möjligheter till förlängning. Trots detta förlängdes avtalet med den befintliga leverantören med två år, samt med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Eftersom det nya avtalet träffades utan föregående annonsering anser Konkurrensverket att kommunen har gjort en otillåten direktupphandling. Avtalet är värt närmare 1,3 miljoner kronor.

– När skattepengar går till upphandling av varor och tjänster utan att reglerna följs finns inga garantier för att det är den bästa och mest fördelaktiga affären som görs, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Enligt Konkurrensverkets erfarenheter är den aktuella överträdelsen, avtalsförlängning utan ny konkurrensutsättning, en av de vanligaste anledningarna till att myndigheter gör sig skyldiga till otillåten direktupphandling.

– Att komma tillrätta med otillåtna direktupphandlingar är ett prioriterat område för Konkurrensverket. Vi kommer att fortsätta att ta upphandlande myndigheter till domstol för att få bukt med det här problemet, säger Dan Sjöblom.

Statliga myndigheter och kommuner som inte följer upphandlingsreglerna kan krävas på böter (upphandlingsskadeavgift). Detta är möjligt efter en skärpning av upphandlingslagstiftningen förra året.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *