Vill bygga det nya folkhemmet

Gustav Fridolin har spanat mot Europa, Tyskland, och de stora framgångar som de gröna partierna rönt där. Miljöpartiet, Sveriges tredje största parti, har idag dubbelt så många medlemmar som för två år sedan.

I höst fyllde Miljöpartiet 30 år och Gustav Fridolin har varit medlem mer än hälften av tiden, han gick med som elvaåring efter att ha sett Birger Schlaug debattera skolfrågor.

Under perioden 2006-2010 gjorde han ett uppehåll från rikspolitiken och arbetade bland annat som folkhögskolelärare och skolfrågorna verkar ligga honom varmt om hjärtat. Det senaste halvåret, sedan han tillträdde som språkrör för Miljöpartiet, har det också getts tillfällen att debattera ämnet.

Han håller inte med dem som kräver att staten bör ta tillbaka ansvaret för skolan, men det betyder inte att ansvaret ska vila helt på kommunerna.

– Jag tror på en samverkan mellan stat och kommun, ett gemensamt ansvar för skolan.
En viktig åtgärd berör lärarnas löner, och här har Miljöpartiet uttryckt att staten bör lägga bortåt fem miljarder kronor på kompetenshöjande satsningar.

– Då ska arbetsgivaren som motprestation skriva på en överenskommelse med facken om höjd lön för de lärare som genomgår kompetenslyft.

Man har lärt av misstagen från tidigare satsningar.
– Lärarlyftet var en vällovlig satsning – men den ledde inte till höjda löner. Tvärtom drabbades de lärare som deltog av uteblivna lönehöjningar under studietiden.

Kan inte staten gå in och höja lönerna rakt av?
– Det finns vissa risker man vill undvika. En sådan är att kommunerna sänker sin lönedel med motsvarande belopp. En annan risk är att de kommuner som gör ett bra arbete med skolan tappar lusten. Arbetet blir inte lika roligt om någon går in och detaljstyr.

– Jag förstår till exempel att lärare blir förbannade om politiker har synpunkter på hur de ska stå i klassrummet, tillägger Gustav Fridolin och visar prov på sin erkända begåvning i att dela ut kängor – och Jan Björklund är en av måltavlorna.

En ny retorik
I somras gav Gustav Fridolin ut en bok med titeln Maskiner och människor. Där för han och partikamraten Ulf Bodach Söderström fram sina tankar om hur vi ska bygga välfärden och det gav omedelbart respons från regeringen som öppnade upp för ökat samarbete.

Gustav Fridolin behöll fotfästet trots stor uppvaktning och svarade journalisterna att de politiska sakfrågorna bör vara viktigare än eventuella ministerposter.

Hur skulle du vara som statsminister, undrar jag? Han reagerar på frågan, det verkar inte vara en tanke han roar sig med på lediga stunder.

– Det är roligt att få frågan, Miljöpartiet växer och har etablerat sig som landets tredje största parti. Vi ser också att de gröna partierna växer sig starka runt om i världen, i till exempel Tyskland. Med det sagt – om Miljöpartiet får en chans att utse en statsminister så är det hög tid att det blir en kvinna.

Foto: Henric LindstenOkej, men hur är du som politisk ledare då?
– Det vi behöver idag är en idé om vart vi vill och det tycker jag att vi har bäring på.

Mer än så svarar han inte på min fråga, utan pratar hellre om utmaningar och åtgärder.
– Vi står inför lika stora utmaningar som när man en gång byggde folkhemmet. Och det gäller även på rent praktisk nivå – vi behöver bygga järnvägar, bostäder och en skola där människor får möjlighet att utvecklas.

Stora investeringar krävs alltså och Gustav Fridolin argumenterar för att göra dem i ett långsiktigt hållbart perspektiv.

– I det läget är det klokt att bygga energieffektivt. Det minskar inte bara våra energikostnader, det är dessutom jobbskapande. Sverige borde ta täten när det gäller att utveckla det moderna byggandet. Det finns en enorm exportpotential kring detta.

Vi fortsätter samtalet kring andra typer av synergieffekter som kan bidra till en god samhällsutveckling – sådana som Sveriges offentliga upphandlare är väl bekanta med.

Gustav Fridolin pratar om ett antal spännande initiativ som fallit väl ut. Bland annat byggupphandlingar som inkluderar krav på lokal rekrytering eller informationsåtgärder för att hjälpa lokala leverantörer att delta i offentliga upphandlingar – som i förlängningen har stärkt det lokala näringslivet i stort.

Han är väl insatt i svårigheterna att formulera miljö- och sociala krav i offentliga upphandlingar så att de blir förenliga med EU-regler.

– Jag vill uppmana kommunerna att fortsätta vara uppfinningsrika och driva igenom dessa krav i sina upphandlingar. Det finns mycket att göra på området och det försvåras av att rättsläget är så oklart. Lagen får inte på något sätt förhindra goda intentioner, menar han.

Väloljat maskineri på scen
Vi träffar Gustav Fridolin under Kvalitetsmässan i Göteborg. En stund senare blir han intervjuad på en scen inför publik.

Precis som under vårt samtal rullar hans argumentation på som ett väloljat maskineri. Det märks att han är uppvärmd i sakfrågorna. När journalisten Lasse Swahn konstaterar att han inte pratar om miljö som något hotfullt svarar han:

– När jag började prata om miljöfrågorna sades det ofta att om vi inte gör något nu kommer isarna att börja smälta. Där är vi idag och det har gått fortare än vi kunde ana. Men vi klarade att bygga bort fattigdomen genom folkhemsbygget, och vi bör klara att bygga bort klimathotet. Vi människor är otroligt bra på anpassning – fundera bara en stund på hur vi hade det för 15 år sedan. Vilken mat åt vi, hur reste vi och kommunicerade. Då ser vi hur ofantligt förändringsbenägna vi är.

Vad duktig du är på att argumentera, säger Lasse Swahn.
– Jag har gått en folkhögskolekurs, skämtar Gustav Fridolin.

Allt eftersom han pratar på scenen samlas fler och fler åhörare och efteråt är det många som vill skaka hand. Det ska bli spännande att se vad Miljöpartiet tar sig för framöver. Under hösten har man tagit ett nytt grepp för att öka det politiska engagemanget i Sverige. Målet är att samla 250 000 personer till samtal om Miljöpartiets politik.

– Vi har sagt att vi ska gå ut och fråga vad de tycker, men det handlar inte om att leta idéer. Vi har en tydlig idé som vi vill diskutera tillsammans med människor och få ta del av deras erfarenheter utifrån den specifika situation de befinner sig i, säger Gustav Fridolin.

FAKTA
Sedan maj 2011 språkrör för Miljöpartiet de Gröna tillsammans med Åsa Romson. Han är dessutom journalist, författare och folkhögskolelärare.
Bor: Stockholm
Ålder: 28 år
Familj: Fru och 4 månader gammal dotter. Under 2012 planerar han vara föräldraledig i ett halvår.
Övrigt: Han blev yngste riksdagsledamot någonsin när han 19 år gammal valdes in år 2002.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *