Vill driva folktand­vården i bolags­form

De styrande politikerna i Region Skåne föreslår att Folktandvården Skåne ombildas till ett landstingsägt bolag. Syftet är att korta beslutsvägarna och ge verksamheten friare tyglar att utvecklas.

– Vi vill ge Folktandvården friare tyglar i deras utveckling. Med en bolagisering ska förutsättningarna bli smidigare för Folktandvården. Beslutsgången blir kortare och verksamheten får möjlighet att snabbt reagera på patienternas och omgivningens krav, säger Vårdproduktionsberedningens ordförande Michael Sandin (m).

Frågan om bolagisering har utretts sedan november och nu vill politikerna i den så kallade Femklövern (M, Fp, C, Kd, Mp) gå vidare med förslaget.

– Till skillnad från övriga förvaltningar inom den skånska hälso- och sjukvårdsorganisationen verkar Folktandvården på en konkurrensutsatt marknad, enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vuxentandvård inte får subventioneras med skattemedel. Det är av stor betydelse att Folktandvården ges goda förutsättningar för att stå sig i konkurrensen, skriver de i ett pressmeddelande.

Ytterligare en effekt man hoppas på är att lättare attrahera och behålla personal. Förhoppningen är att den nya organisationen bättre ska kunna konkurrera med privata verksamheter genom att erbjuda bättre möjligheter till professionell utveckling och karriärvägar.

Vårdproduktionsberedningen kommer att bereda ärendet 4 mars och därefter skicka frågan vidare till Regionstyrelsen. I slutändan är det tänkt att Regionfullmäktige ska fatta beslut om en bolagisering vid sammanträdet 7 maj. Efter ett sådant beslut kommer arbetet med att förbereda en bolagisering att starta omgående med sikte på att den offentligt drivna tandvården drivs i bolagsform 1 januari 2014.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *