Vill inrätta utskott för upphandling

Kristdemokraterna i Nyköpings kommun vill inrätta ett inköps- och upphandlingsutskott under kommunstyrelsen. Det skriver en av partiets företrädare på debattplats i Södermanlands Nyheter, SN.
Artikeln är signerad Marita Göransson (KD), gruppledare i Nyköping. Hon anser att ”upphandlingsförfarandet behöver tydliga ramar, tydligt ledarskap, tid och resurser för att fungera bra”.
– I dagsläget upplever vi att det inte finns tillräckligt fokus på upphandlingsfrågorna. Kommunstyrelsen måste säkerställa att man får det man beställt både vad avser kvalitet, tidsramar och kostnader. Därför vill vi kristdemokrater inrätta ettinköps- ochupphandlingsutskott under kommunstyrelsen, menar Marita Göransson.
Läs hela artikeln på http://www.sn.se/asikter/inlaggutifran/1.3452348

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *