Vill se flexiblare regler

Mathias Sylwan, mångårig förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL efterlyser mer flexibla regler för upphandling av välfärdstjänster.
Mathias Sylwan har medverkat i flera av Offentliga Affärer seminarier, bland annat i Almedalen i somras då han pläderade för mer flexibla regler för upphandling av välfärdstjänster.
Anser du alltså att vi ska ha särskilda upphandlingsregler för välfärdstjänster?
– Ja, enligt EU:s nya direktiv ska medlemsstaterna ha mer flexibla regler för upphandling av vård, omsorg och andra välfärdstjänster. Direktivet kallar det ”det enklare systemet”. Det är viktig att komma ihåg att välfärdstjänsterna inte konsumeras av myndigheterna utan av omsorgstagare, patienter och andra mottagare av välfärdstjänster. I Sverige är välfärden dessutom till stor del skattefinansierad. Upphandlingsreglerna bör därför vara mer anpassade för brukarnas behov. Det bör t.ex. vara möjligt för en kommun att beakta mervärden i ett anbud även om kommunen inte explicit frågat efter just dessa mervärden. Kommunen ska inte heller behöva förkasta det bästa anbudet bara därför att det är behäftat med en formell brist. Jag menar att nya LOU-direktivet ger Sverige möjligheten att reformera sin lagstiftning så detta blir möjligt.
Den tjänstledige förbundsjuristen pekar på att enligt LOU upphandlas välfärdstjänsterna som vilka B-tjänster som helst. Tillämpliga bestämmelser finns i det femtonde kapitlet LOU.
– Det är ett kapitel som lånar många av sina paragrafer från de strängare direktivstyrda kapitlen i LOU. Det är fullt möjligt att ändra på dessa regler. Tyvärr är Genomförandeutredningens betänkande i detta avseende en besvikelse. Man konstaterar visserligen att det går att anta mer flexibla och tillåtande regler för upphandling av välfärdstjänster men vill ändå behålla de nuvarande. Jag hoppas att regeringen går på en annan linje, säger Mathias Sylwan.
För övrigt byter förbundsjuristen jobb under ett år och blir till hälften konsult och till hälften upphandlingsjurist i Lidingö stad.
– Jag är tjänstledig i ett år för att jobba halvtid som upphandlingsjurist på Lidingö stad och halvtid som konsult inom offentlig upphandling, berättar han för Offentliga Affärer.
På Upphandlingsdagarna kommer han att diskutera detta vidare på ett seminarium med Catharina Piper, Advokat på Advokatfirman Lindahl, och Stefan Holm, upphandlings- och konkurrensexpert på Almega.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *