Vill se myndighet för digitalisering

Digitaliseringen förändrar sam­hället i grunden. Därför ser vi ett starkt behov av att det offentliga tar en ­ledande roll i den digitala transformationen, skriver representanter för Digitaliseringskommissionen.
Artikeln publiceras i Svenska Dagbladet 2016-12-15. ”Det är nu dags att ta nya tag för att nå målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”, skriver Jan Gulliksen, ordförande för Digitaliseringskommissionen, AnnSofi Persson-Stenborg, kanslichef och Anna Backlund, utredningssekreterare.
De pekar på att digitaliseringen ger stora möjligheter till att förbättra samhället, exempelvis genom att utveckla bättre välfärdstjänster eller att underlätta hållbar produktion och konsumtion. Samtidigt utmanar digitaliseringen många av dagens institutioner, ­lagar och värderingar, vilka utformats utifrån industrisamhällets förutsättningar.
Nya möjligheter
I sitt arbete i kommissionen har debattörerna också noterat de nya möjlig­heterna att analysera data på mikronivå och den ökande individuali­seringen. Detta kommer att innebära att offentliga insatser kan utformas med högre kvalitet för individen och större effektivitet för samhället. ”Men det finns svåra avvägningar mellan att utveckla välfärdstjänster som kommer förbättra livet för många medborgare och att ge staten större insyn i den personliga sfären. Vad innebär personlig integritet i det digitaliserade samhället”, undrar skribenterna.
Påverkar samhället i grunden
Sammantaget menar de att digitaliseringen påverkar sam­hällets grundläggande delar, hur vi skapar tillväxt och hållbarhet, välfärd och jämlikhet, trygghet och demo­krati. ”Medborgarnas förväntningar på vad det offentliga åtagandet är förändras, liksom deras förväntningar på hur och var offentliga tjänster ska levereras”, konstaterar företrädarna för Digitaliseringskommissionen.
Deras slutsats blir: ”Vi har här pekat på några frågor som kräver en bred debatt och utveckling av det statliga åtagan­det. Vårt arbete lyfter många angelägna frågor, och vi ser ett starkt behov av att det offentliga tar en ledande roll i den digitala transformationen. Det krävs nu ett helhetsgrepp och en långsiktighet, en riktning och inte minst en kraftsamling.”
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.