Vill se nytänkande i matupphandling

Två tunga aktörer inleder ett samarbete kring offentlig upphandling av livsmedel. Det är Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen som inrättar en heltidstjänst som kommer att fokusera på frågan under 2015-16.
 För att driva på den positiva utvecklingen har Pernilla Fischerström anställts som processledare på länsstyrelsen, en tjänst som samfinansieras av Västra Götalandsregionen. Pernilla kommer närmast kommer från Dafgårds och ska arbeta för att fler lokala företag ska delta i upphandlingar av livsmedel och på så sätt öka leveranserna till offentliga kök.
– Det ska bli jättekul, men samtidigt en utmaning, säger Pernilla Fischerström när OFFENTLIGA AFFÄRER ringer upp för en pratstund om satsningen.
Hon började den 1 december och har till att börja med lärt sig hur länsstyrelsen fungerar. Därefter han hon inlett ett arbete med att bygga en relation till upphandlarna i samtliga 49 kommuner i regionen, samt se var de lokala leverantörerna finns.
Pernilla ser som sin roll att vara en sammanförande länk mellan upphandlarna och de lokala leverantörerna. Hon tycker det är bra att offentlig mat är ett ämne som debatteras av föräldrar, politiker och producenter.
– Jag hoppas på ett nytänkande och att jag kan bidra till att kraven som formuleras i upphandlingarna gör det möjligt att få fler lokala producenter som deltar i anbudsgivningarna, säger hon.
Västra Götaland är en av Sveriges främsta livsmedelsregioner och det finns förutsättningar för ökad produktion och konsumtion av lokalt producerad mat. Offentlig upphandling av livsmedel är en viktig del i utvecklingen, menar de båda aktörerna i ett gemensamt pressmeddelande.
En vanlig vardag i Sverige äter ungefär var tredje svensk skattefinansierad mat, till exempel på äldreboenden, sjukhus och skolor. I debatten om offentlig upphandling av mat har det på senare år framförts kritik, bland annat att det är svårt för lokala livsmedelsaktörer att få in sina produkter i de offentliga köken. Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen i Västra Götaland hoppas att de nya EU-direktiven om offentlig upphandling, antagna 2014, ska bidra till att det blir lättare för inköpare att ställa krav på kvalitet ”och inte bara se till anbud med lägsta pris”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *